Bliksund Fire Summit

Hva trenger brannvesenet for å håndtere hverdagen og i tidskritiske situasjoner under oppdrag? Det blir tema når vi inviterer til årets Fire Summit samling på Gardermoen den 25. og 26. april 2023.

Vi lover et spennende program med inspirerende foredragsholdere, paneldebatt og gode samtaler i hyggelige omgivelser. 

Meld deg på her

web brand 1
25 april 10:00 - 17:00
26 april 09:00 - 13:00
 
Park Inn by Radisson
Museumsveien 26,
Gardermoen 2060
LinkedIn:
#bliksundfiresummit

På årets Fire Summit vil vi ta dere igjennom et program fra nødmeldingen kommer inn til 110-sentralen, og til innsatsledelse som håndterer hendelsen. Hvor står brannvesenet i dag? Hvordan endres måten brannvesenet jobber på med å bruke mer teknologi. Gir det utslag i HMS? Hjelper digitalisering håndtering av stadig mer komplekse hendelser?

Vi belyser også hvordan vi som mennesker fungerer. Hvor ligger våre begrensninger?  Det blir også paneldebatt. I tillegg får vi en status på arbeidsgruppens bidrag i regjeringens helhetlige gjennomgang av brann- og redningsområdet med fokus på teknologiutviklingen. Gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget som planlegges lagt frem innen utgangen av 2023. 

Møt våre foredragsholdere

Bent Krister Osbak resize

Bent Krister Osbak

Overbrannmester / Vaktkommandør Salten Brann

Kenneth Wangen resize

Kenneth Wangen

Brigadeleder Nedre Romerike Brann og Redning IKS

John Bjella resize

John Bjella

Brannsjef Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS

Anders løberg resize

Anders Løberg

Brannsjef Asker og Bærum brann og redning IKS

Kjetil Rustenberg resize

Kjetil Rustenberg

Stipendiat I PhD Research Fellow Institutt for informasjonssystemer UiA

Christer Skei resize

Christer Skei

Leder 110 Vest


Tore Vetaas resize1

Tore Vetaas

Fagansvarlig USAR-redningsgruppe, Bergen brannvesen

Janne resize

Janne Tvedt Morstøl

CEO
Bliksund AS

Asger resize

Asger Plæhn

Account Director
Bliksund AS

Benedicte Rasch resize

Benedicte Rasch

Forsker og student

Tone Brekke Karlsen resize

Tone Brekke Karlsen

Student

Bliksund favicon_RGB_Blaa

Tuva Brattskar Torsrud

Student
Fredrik Ryber

Fredrik Ryber

Ingeniør/Operasjonssjef,
Hovedstadens Beredskap

Mats kristensen resize

Mats Kristensen

SEO i TiePoint

Martin weider resize

Martin Weider

Utrykningsleder Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

Agenda og praktisk informasjon

Vi starter med kaffe og mingling før programmet starter klokken 1000 den 25. april. Programmet avsluttes med felles lunsj kl 1200 på dag to. Du kan velge mellom deltagelse kun på dagtid, eller deltagelse som inkluderer felles middag og overnatting på hotellet.

Arrangementet holdes på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West og er kun en kort tur fra flyplassen
. Du kan lese mer om hotellet her.

Pris for deltagelse: 
Pakke 1*: Kr 3950,- Deltagelse med middag og overnatting 
Pakke 2*: Kr 1590,- Deltagelse uten middag og overnatting 

*Påmelding er bindende. Kansellering av deltagelse med overnatting må skje senest XX. Deretter må deltagelsen dekkes i sin helhet. 

09:00 - 10:00​

Registrering / mingle​

10:00 - 10:05​

Velkommen v. Janne t. Morstøl, CEO Bliksund

10:10 - 10:40​

Hjernen vår trenger å fungere optimalt under innsats, hva er våre begrensninger v. Kjetil Rustenberg,​ PhD Research Fellow

10:45 - 11:05​

Hvordan jobber en 110-sentral for å klare å frigjøre mental kapasitet når de må håndtere flere hendelser samtidig v. Bent Krister Osbak, Overbrannmester / Vaktkommandør Salten brann

11:05 - 11:20​

Kaffepause

11:20 - 11:50​

Nødmeldingssentralene påvirkes i beslutningene de tar. Oppnår nødmeldesentralene felles situasjonsbevissthet under hendelser v. Benedicte Rasch​, Forsker og student​. Tone Brekke Karlsen, Student​. Tuva Brattskar Torsrud​, Student​

11:55 - 12:15​

Hvordan kan 110-sentralene gjøre innsatsledelse sterk v. Christer Skei, leder 110 Vest

12:15 - 13:15​

Lunsj / mingle

13:15 - 13:35​

TBA

13:40 -14:05​

Innsatsleders oppgaver er krevende. Klarer innsatsledelse å ha oversikten v. Kenneth Wangen, Brigadeleder Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

14:10 - 14:30​

Deling av dokumentasjon på tvers av brannvesen. Gir det effekt v. Martin Weider​, Utrykningsleder Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

14:35 - 1​5:00

Hva er deltidskorps hverdag og hva når de plutselig står midt oppi en stor hendelse v. John Bjella, Brannsjef Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS

15:00 - 15:15​

Snacks

15:15 - 15:45​

I Norden er Hovedstaden beredskap i København lengst framme i bruk av visuell informasjon. Etter 10 år, hvilke erfaringer tar de med seg og hvilken effekt gir bruken v. Fredrik Ryber, Operasjonsjef, Hovedstadens Beredskap i København

15:50 - 16:15​

Er brann og redning rigget for å møte fremtidens utfordringer v. Anders Løberg, Brannsjef Asker og Bærum brann og redning IKS

16:20 - 17:00​

Paneldebatt

17:00 - 19:00​

Innsjekking & fritid 

19:00 - 22:00

Middag & Lounge 

 

 

 

09:00 - 09:05

Velkommen og recap/åpne dagens seanse

09:10 - 09.30​

Hvordan forholder brannvesen seg til GDPR ved bruk av video v. Morten Enger Bratli​,
beredskapsrådgiver i Oslo brann og redningsetat

09:35 - 09:55 Hva kreves av Brannvesen når de skal operere drone v. Mats Kristensen, SEO i TiePoint
 10:00 - 10:15 Kaffepause 
 10:15 - 10:35 Hvordan har bruk av visuell informasjon påvirket arbeidet USAR-redningsgruppe utfører v. Tore Vetaas, Fagansvarlig USAR-redningsgruppe Bergen brannvesen
 10:40 - 11:00 Hvilken retning tar nødetatene i Scandinavia i bruk av visuell informasjon v. Asger Plæhn, Account Director Bliksund 
 11:05 - 11:30 Hvordan hjelper flyklubbene innsatsledelse med visuell sanntidsinfo under skogbranner v. Pål K. Svendsberget, Branninspektør hos Kongsberg Brann Og Redning
 11:35 - 12:00 Hva er status på regjeringens oppnevnte arbeidsgruppes helhetlige gjennomgang av brann- og redningsområdet. Ser de behov for teknologiutvikling? Speaker TBA
 12:00 - 13:00 Lunch 
 13:00 Takk for nå

Meld deg på Bliksund Fire Summit 2023