Nå kan If vurdere forsikringskrav via en videosamtale

Forsikringsselskapet If har nettopp lansert en videoløsning som gjør det enda enklere for kundene å få saksbehandlet.

If kan vurdere forsikringskrav via videosamtale blog hero bilde

Kunder hos
 If Forsikring trenger ikke lenger bruke datamaskinene sine til å sende bilder av skaden de ønsker å melde, og de trenger ikke bekymre seg for om de sender riktig informasjon. Med et enkelt klikk på en lenke i en tekstmelding kan de sende direkte video av skaden mens skadebehandleren er på telefonen, og få skaden registrert umiddelbart.
 

Bliksund valgt etter test

Videoløsningen er et Videolink levert av programvareselskapet Bliksund AS. Denne spesielle løsningen ble valgt etter en prøveperiode der If prøvde ut flere forskjellige videosystemer.

Vi testet videoløsninger fra ulike leverandører som opererer i det nordiske markedet. Bliksund ble valgt fordi deres løsning er enkel og intuitiv å bruke for både kunder og ansatte. Vi opplevde også et godt samarbeid under testprosessen med Bliksund, som viste stor forståelse for å tilpasse videoverktøyet til de ulike forretningsområdene vi bruker video i,

forklarer Peter Kristensen, forretningsutvikler i If og ansvarlig for den nordiske avtalen med Bliksund.

Mer effektiv og nøyaktig skademelding

Videolink gir et raskt og nøyaktig inntrykk av skaden, noe som gjør at kunden ofte kan få en umiddelbar vurdering av dekningen. Dette sparer tid både for kunden og forsikringsselskapet. Spesielt er den raske skadebehandlingstiden av stor betydning for kundeopplevelsen, og er dermed med på å sikre høy kundetilfredshet for If

Både våre kunder og våre ansatte drar nytte av live-streamingen. Vi tilbyr allerede våre kunder muligheten til å bruke live streaming i situasjoner der vi pleide å be dem sende kvitteringer og bilder på e-post. For kunden betyr dette at de raskt kan få avklaring på eventuelle spørsmål, og kan som regel få saken avsluttet i første samtale. Som en kunde sa det: Det er så enkelt, akkurat som FaceTime, bare uten meg på bildet,

forklarer Camilla Maarslet, Team Leader, Structural Damage Claims, If.

Camilla Maarslet ser også et godt potensial for å bruke videoløsningen på flere andre arbeidsområder hos If.

Nordisk avtale med muligheter

Videolink gir et raskt og nøyaktig bilde av skaden, noe som betyr at kunden ofte kan få svar på dekning av skaden med det samme. Det sparer både kunden og forsikringsselskabet tid. Netop den korte skadebehandlingstid har stor betydning for kundeopplevelsen og er medvirkende til Ifs høye kundetilfredshed.

If er det største forsikringsselskapet i Norden, og etter den vellykkede lanseringen i Danmark vil Videolink implementeres også i Norge, Sverige og Finland, når hvert land er klar for dette.

Vi ser et stort utviklingspotensial for SMS-to-Video i denne nordiske avtalen med If. Løsningen kan brukes ikke bare til kartlegging og vurdering av forsikringsskader, men også på mange andre områder, som for eksempel ved tegning av nye kunder, hvor for eksempel risikoen på en eiendom skal vurderes og forsikringspremien beregnes. Med SMS-to-Video kan vi se akkurat så mye vi kan med det blotte øye – og noen ganger enda mer, takket være muligheten for å zoome inn. Vi tror at flere forsikringsselskaper vil bruke disse alternativene i fremtiden – spesielt nå, i kjølvannet av Corona,

 

sier Thomas Steen Vilhelmsen, Sales Manager i Bliksund.