Bliksund EWA i bruk i ambulanse

Bliksund lanseres internasjonalt på verdens største helsemesse

Som en del av vår internasjonale satsing, deltar Bliksund på verdens største messe for medisin- og helsebransjen, MEDICA, den 15. - 18. november i Düsseldorf. I samarbeid med Norsk-Tysk-Handelskammer og Norway HealthTech, skal vi være en del av den norske paviljongen for å fronte norsk innovasjon og helseindustri.

MEDICA er Europas viktigste møteplass for helseindustri og samlet i 2019 mer enn 120 000 deltagere. Som største messe for medisin- og helsebransjen, tiltrekker MEDICA seg kjøpere og beslutningstagere fra hele verden, og er en viktig arena for leverandører innen helseteknologi og utstyr. Deltagelsen på MEDICA markerer den internasjonale lanseringen av Bliksund. Vi deltar for å skape interesse ovenfor utenlandske potensielle partnere og kunder.

Det er viktig for oss å være på messer som dette for å bygge nettverk og vise frem hva Bliksund har å tilby det internasjonale markedet. Gjennom dette samarbeidet og felles stand styrker vi vår synlighet og kan fronte norsk innovasjon innen helseteknologi ut mot et globalt marked.
Janne T. Morstøl, CEO i Bliksund AS

Fellesstanden er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk-Tysk Handelskammer, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster og Oslo Cancer Cluster. Handelskammeret jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og skape nettverk og forretningsmuligheter på tvers av landene. Med sitt økte fokus på Tyskland og det internasjonale markedet generelt, ser Bliksund store muligheter gjennom denne typen samarbeid.

– Bliksund er i dag så heldig å bidra til å muliggjøre den digitale transformasjonen for norske helse- og nødetater. Denne erfaringen og kompetansen tar vi nå med oss ut i verden. Deltagelse på internasjonale messer som dette er viktig for å forstå de internasjonale behovene. Ikke minst også for å bygge synlighet og kjennskap til Bliksund i nye markeder. Dette blir starten på vår internasjonale satsing og vi ser frem til å møte både potensielle partnere og kunder innen prehospitale tjenester, sier Janne T. Morstøl, CEO I Bliksund AS.