Bilde av applikasjonen

EWA funksjoner

Bliksund EWA er en PEPJ - Prehospital Elektronisk PasientJournal. Det flisbaserte brukergrensesnittet gjør det enkelt å registrere opplysninger i sanntid.

Løsningen er konfigurerbar via et grensesnitt på serveren. Ulike ambulanser kan ha ulikt oppsett avhengig av behov.

EWA er utviklet i tett samarbeid med ambulansepersonellet. Hovedfokus under hele prosessen har vært brukervennlighet, automatisk høsting av data, tilrettelegging for enkel sanntidsregistrering av journalopplysninger og ekte touch grensesnitt uten bruk av stylus.

Integrasjon med AMK sørger for at hendelses og pasientopplysninger blir direkte lagt inn i journalen.

Sanntidsskjermen gir akuttmottaket god oversikt over pasienter på veg inn til sitt akuttmottak samt tilstanden til den aktuelle pasient da registrerte opplysninger blir tilgjengelig i sanntid i akuttmottaket

 • Vitalaparameterregistrering
 • Kurve med trendvisning
 • Undersøkelse/Anamnese
 • RETTS triage
 • NEWS 2 triage
 • SATS triage
 • GCS
 • SIRS
 • qSOFA
 • Smitte
 • Sjekklister
 • Bilder av skadested mm
 • Fakturerbare oppdrag
 • Konfigurerbart kodeverk via journaleserver
 • Opplæringsmodus