Vi hjälper

dem som hjälper

Bliksund är ett programvaruföretag som består av utvecklare och fackfolk från räddningstjänster och sjukvården. Vi förstår de som jobbar med att hjälpa andra och några av oss gör det fortfarande. Därför har vi de mest användarvänliga lösningarna.

De som fungerar.

Så här gör vi
Ambulansepersonell sitter med pasient inni ambulansen

Bliksund EWA i ambulanssjukvården

Bliksund jobbar nära personal inom ambulans- och luftambulanstjänsten med utveckling av Bliksund EWA - elektronisk ambulansjournal. Vi jobbar nära hälsovårdspersonal som ska använda systemen och skapar lösningar som återspeglar arbetssituationen. Vårt fokus på användarvänlighet säkerställer patentsäkerheten och gör vardagen bättre för alla som har våra system som arbetsverktyg.
Utrykning

Bliksund GRiD i ambulanssjukvården

Bliksund GRiD utnyttjas idag vid Norges samtliga sjukvårdsregioner. Portalen ger ambulanspersonalen tillgång till centrala supportsystem som används inom utryckningstjänsten.
Brannmenn

Bliksund GRiD inom brandförsvaret

Bliksund GRiD ger de som tillkallas när någon behöver hjälp en översikt över personal, kompetens, utrustning och övningar. Med gemensamma procedurer, checklistor och kommunikationssupport anpassat till arbete inom organisationer med operativt fokus. Ett antal stora och små brandkårer använder redan våra lösningar. Ta kontakt för en demo.
Foto av 3 personer på vei mot helikopter

Bliksund GRiD inom räddningstjänsten

Bliksund GRiD ger översikt och kontroll över utrustning och personal för de som ska hjälpa andra. Med gemensamma procedurer, checklistor och kommunikationslösningar som är anpassade till alla organisationer med operativa behov. De norska försvarets sjukvård och stora delar av ambulansflyget använder redan vårt system. Ta kontakt för en demo.
Bliksund GRiD i bruk i AMK-sentralen på Sørlandet

Bliksund GRiD i kontrollrum AMK/110

Bliksund GRiD har en rad lösningar speciellt anpassade till arbete i kontrollrum. Lösningarna ger översikt över tillgängliga resurser, viktiga meddelanden och avancerad kartfunktionalitet. Det är också möjligt att samarbeta med andra kontrollrum kring delade resurser. Ta kontakt för en demo
Bilde fra Oslo Legevakt

Bliksund GRiD på akutmottagning

Bliksund GRiD är anpassat till användning på akutmottagningar med gemensamma procedurer, checklistor, vaktrapport, kompetensöversikter och kommunikationslösningar. Dessutom levereras egen statistiklösning för förfrågningar till akutmottagningar via ICCS. Ta kontakt för en demo.
Vi sätter upp en skräddarsydd lösning för dig

Bliksund GRiD för dig

Om du tycker att det som beskrivs ovan inte helt passar er, skulle vi gärna vilja säga: Att om ni arbetar 24x7, kanske decentraliserat, med utrustning som ska kontrolleras och personal som ska ha kurser och utbildning, då passar ni fortfarande in. Ta kontakt med oss så tar vi fram en lösning anpassad till era arbetsprocesser.