Skadested

Ambulans

Bliksund GRiD är utvecklad av fackfolk, för fackfolk. Informationssystemet ger operativ support till ambulanspersonal i en hektisk vardag.

I ambulanstjänsten är det viktigt att supportsystemen är lätt tillgängliga via app och dator. Elektroniska checklistor säkerställer att personalen alltid har översikt över tillståndet för ambulanser och utrustning

Offline Handböcker gör att professionella riktlinjer finns tillgängliga var du än befinner dig.

Ambulanse

Kompetensmodulen säkerställer att både ledningen och ambulanspersonalen har översikt över kompetensnivån och planeringsmodulen underlättar att kompetensen upprätthålls.

Fordonsmodulen ger en fullständig översikt över ambulansflottan, EU-kontroller, kostnader och konsumtion. Elektroniskt anmälningsformulär för registrering av ärenden på fordon.

Uniformsmodulen håller reda på personalens beställningar av uniformer med orderhantering och inventering. Vid inventeringen har man full översikt över vad som finns på lager, vad som är beställt av leverantörer och vad som är beställt av personal.

En rad andra produkter används inom ambulanstjänsten, här är ett litet urval:

  • Vaktrapport
  • Personeal på vakt
  • Dokumentbibliotek
  • Informationskärm