Foto av 3 personer som prater sammen

VÅRT UPPDRAG

Vi ska skapa samhällskritiska system som hjälper de som hjälper. Genom professionellt ledarskap och inkluderande dialog ska vi hålla fokus på de som använder våra system och bli marknadsledande inom de områden vi väljer att rikta oss till.


VI SKAPAR SAMHÄLLSKRITISKA SYSTEM SOM FÅ SER


    De som har valt intensiva och farliga yrken behöver system som fungerar. En teknologisk sparringpartner som förstår allvaret och pressen. Det är vår styrka. Bliksund består av experter som känner till vardagen hos de som behöver systemen. Sjuksköterskorna. Brandmännen. De första som är framme när det faktiskt brinner.För oss är det viktigt att våra system håller vad de lovar. Att de gör jobben enklare och tryggare för de som använder dem. Därför har vi har byggt upp en organisation av utvecklare och experter baserat på förtroende och dialog. På så vis kan vi möta de arbetsmiljöer som behöver våra system och sätta upp system för dem från en gemensam grund.Kärnan i vår lösning är generell och modulär. Den kan användas av alla. Men sättet vi har valt att sätta samman modulerna på är specialanpassat för räddningstjänster. De som behöver det mest. De som håller samhället igång.

    Vi hjälper de som hjälper