Foto av EWA på monitor med ambulansepersonale i bakgrunnen.

Bliksund Ewa logoEWABliksund GRiD

Bliksund EWA är en elektronisk patientjournal anpassad för prehospitalt bruk. Den är utvecklad av och med norska hälsovårdsarbetare. Systemet består av en app installerad på en surfplatta för användning i ambulans, realtidsskärm på akutmottagningen, journalserver för säker lagring av patientinformation och integration med AMK-centralen.

Windows-surfplatta

Journalen körs på en Windows surfplatta. Det kakelbaserade användargränssnittet gör det enkelt att registrera information i realtid. Appen har integration med MTU, det är enkelt att göra mätningar, EKG m.m. direkt in i journalen. Information om uppdraget kommer direkt från AMK-centralen. All registrerad information översänds kontinuerligt till en journalserver. Appen har full support offline och när surfplattan inte har täckning lagras informationen på surfplattan, när täckning är återupprättad skickas den lagrade informationen till journalservern.
Ett nettbrett

Serverlösning

Lösningen är installerad i hälsovårdssystemets eget nät och all data lagras i företagets egen serverlösning. Detta säkerställer god kontroll på patientinformation och tillvaratar patientens sekretess.
Närbild av server

Realtidsskärm

På akutmottagningen visas information från journalen i realtid direkt på en informationsskärm. Därigenom ser akutmottagningen statusen för patienten som är på väg in och kan göra nödvändiga förberedelser.
Sjuksköterska framför TV-skärmen med Bliksund-applikationen igång

AMK-integration

Kommunikation mellan AMK, ambulansen och akutmottagningen sker digitalt och automatiskt. Surfplattan får information direkt från AMK och vidareförmedlar mätningar och utvärderingar direkt från journalen till vald akutmottagning.
Man framför PC-skärmar