Bliksunds løsninger og ekspertise spiller en nøkkelrolle i Beredskabsstyrelsens nye spesialtilpassede kjøretøy

Når store ulykker eller katastrofer inntreffer, trenger Beredskabsstyrelsen i Danmark såkalte kommunikasjonsbiler som de kan styre og lede innsatsen fra. Bliksund utvikler en helt ny versjon av disse kjøretøyene for Beredskabsstyrelsen - og i fremtiden vil det være fra disse kjøretøyene at de store beslutningene under hendelser vil bli tatt. kommunikasjonskjøretøy 2

De nye kommunikasjonsbilene, som vil bli plassert strategisk rundt om i Danmark, er utstyrt med avansert teknologi, inkludert seks store skjermer, tavlekameraer, mastekameraer, GIS-kart og en stor taktisk tavle.

Sjefssersjant i Beredskabsstyrelsen Nordjylland, David V. Thomsen, sier at de nye bilene representerer et stort teknologisk kvantesprang:

david thomsen
"De nye kjøretøyene kommer til å utgjøre en stor forskjell for arbeidet vårt fremover. De teknologiske mulighetene vi får i de nye kjøretøyene, kan ikke sammenlignes med det vi har hatt tidligere. Det vil føles som om vi blir løftet 20 år inn i fremtiden", sier David V. Thomsen.

 

Mange konfigurasjoner og tilpasninger 

Bliksund har spilt en sentral rolle i hele prosessen med å utvikle kjøretøyene og utstyret for å oppfylle Forsvarets standarder:

- Dette oppdraget har skilt seg ut fra det vi vanligvis er involvert i. Både på grunn av lengden på oppdraget, men også fordi vi måtte få systemene til å snakke sammen med Forsvarets systemer som Beredskabsstyrelsen er underlagt. Det har krevd en større grad av konfigurering og tilpasning underveis for at alt skulle fungere sammen", sier Asger Plæhn, Account Director i Bliksund

I tillegg til å sikre at systemene oppfyller Forsvarets standarder, var det også en oppgave å gjøre dem enkle å bruke i den daglige driften:

Asger resize-1
"Utfordringen er at utstyret skal fungere og leve opp til Forsvarets sikkerhetskrav, men samtidig være enkelt å bruke operativt for den enkelte bruker under operasjoner der tid er en avgjørende faktor. Vi har løst denne utfordringen ved å trekke veksler på vår mangeårige erfaring, der vi har løst mange ulike oppgaver for politi og nødetater i inn- og utland - men også ved å se muligheter fremfor begrensninger", sier Asger Plæhn.

 

Kan operere hvor som helst

En av løsningene Bliksund har bidratt med, er å sørge for at bilene har internettdekning til enhver tid, slik at de kan operere hvor som helst i landet.

- Det kan virke ganske enkelt og banalt å ha internettdekning. Men realiteten er at vi i enkelte tilfeller har opplevd å være uten. Sist vi opplevde dette var under en storbrann i Nystrup, hvor vi hadde dårlig internett- og SINE-dekning. Her opplevde vi at teknologien som skulle hjelpe oss ikke fungerte, sier David V. Thomsen.

 David Thomsen viser incidentshare i de nye kommunikationsvogne

Velkjent videoløsning

De nye kommunikasjonsbilene vil også bruke videoløsningen IncidentShare. Ved hjelp av åtte meter høye mastekameraer kan du følge hendelsesforløpet inne i bilene og få oversikt over hendelsen. Du kan også følge hendelsen fra andre steder og dele på tvers av myndigheter.  

"De nye kameraene på kjøretøyene betyr at innsatslederne faktisk ikke trenger å gå ut av bilen. De får en utrolig god oversikt fra innsiden av kjøretøyet. Dette gir innsatslederne en utrolig verdifull beslutningsstøtte og vil gi kommunikasjon og koordinering et skikkelig løft, sier David V. Thomsen.

IncidentShare er allerede et velkjent verktøy hos Beredskabsstyrelsen i Danmark, noe som gjør det enkelt å implementere i kjøretøyene.

"I Beredskabsstyrelsen i Danmark bruker vi allerede IncidentShare i stor utstrekning - og spesielt droneberedskapen vår. Så på den måten er det litt av en walk in the park", sier David V. Thomsen.

Støtter samarbeid på tvers

Kommunikasjonsbilene er først og fremst bygget for Beredskabsstyrelsens egne behov under større hendelser. Men de er også utformet slik at politi, brannvesen, helsepersonell og andre samarbeidspartnere kan inviteres inn i kjøretøyene ved større ulykker og katastrofer.

- Ved større hendelser samler man ofte en innsatsleder fra hver av de tre enhetene; brann, politi og helse. Det er de som tar seg av ledelsen. Nå kan de gå inn i bilene våre og lede innsatsen ved hjelp av alle funksjonene i bilene, sier David V. Thomsen.

Kommunikasjonskjøretøyene forventes å være operative tidlig i 2025 - les mer om dem på Forsvarsministeriets Materiell- og Indkøbsstyrelse FMI