Felles situasjonsforståelse for bedre sikkerhet for både sivile og politiets ansatte

 

Skreddersydde løsninger tilpasset politiets behov. Bedre visuell forståelse av situasjonen og operasjonell innsikt gjør deg i stand til å ta bedre beslutninger.  

Kontakt oss
Politi hero bilde

Felles situasjonsforståelse

Administrer ressurser og del video for å sikre oversikt og kontroll både i daglig drift og krevende situasjoner.
Felles situasjonsforståelse er en nøkkelfaktor for å bedre offentlig sikkerhet og sikkerheten til tjenestepersoner.

Visuell forståelse gjør at dere kan være bedre forberedt til å reagere raskt og effektivt i enhver situasjon. Ved å bruke droner og kroppskameraer får mannskapet ditt bedre forståelse av situasjonen, og kan respondere mer effektivt og sikkert. Alle videoer kan også deles både internt og eksternt. Løsningen forenkler og effektiviserer samarbeidet. 

Mer effektiv drift og oversikt over ressurser

 

Effektiviser driften gjennom bedre oversikt og kontroll over prosesser og ressurser. Med våre skreddersydde digitale verktøy kan du ta mer velbegrunnede beslutninger, jobbe mer effektivt og sikre bedre tjenester. Du kan styre ressursene dine, administrere mannskapet ditt og forbedre operativ praksis. Med detaljert innsikt kan du sikre at teammedlemmene dine jobber optimalt og at de er tilstrekkelig forberedt til å reagere på enhver nødsituasjon.

Med våre verktøy kan du jobbe strukturert med kompetanse, og sikre mannskapet bruker beste praksis og jobber sikkert. Dette kan bidra til å redusere responstiden og øke effektiviteten i politiet. Riktig lagerstyring og kontroll av utstyr og materiell vil også sikre at alt utstyr blir kontrollert og vedlikeholdt på riktig måte.

Politibil kjører på veien

Skreddersydd for dine behov

Våre løsninger er tilpasset politiets behov. Mer effektive prosesser og mindre tid brukt på manuelle oppgaver gjør at kan du fokusere mer på å reagere på nødsituasjoner eller trening.

Riktig respons i nødsituasjoner

Felles situasjonsforståelse gjennom live video kombinert med strukturerte prosedyrer, gjør at du kan ta mer informerte og nøyaktige beslutninger. Jo mer presis og synlig informasjon du kan hente ut, desto raskere kan mannskapet ditt forberede seg og planlegge best mulig. Med video i sanntid får du bedre oversikt over situasjonen og kan sikre rask utveksling av informasjon og effektivt samarbeid. Gjennom rask respons kan du sende rett mannskap med riktig utstyr, kompetanse og opplæring. Dette sikrer effektiv håndtering av situasjonen og gjør deg i stand til å ta nødvendige grep for å redusere eventuell risiko.

Vårt fagsystem gir deg full oversikt over ressursene dine, mannskapets kompetanse og kurs, samt skiftrapportering. Når du får bedre innsikt og kontroll over prosesser og prosedyrer, kan du øke kvaliteten på operasjonene dine. Med våre løsninger får du og mannskapet ditt en felles forståelse av situasjonen både i arbeidshverdagen og nødstilfeller.

Politiets ekspedisjonssentral bruker incidentshare for felles situasjonsforståelse

Våre løsninger for politisektoren

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra skadestedet eller pasientbehandlingen.
Les mer

GRID

En skalerbar, modulær og svært brukervennlig måte å organisere arbeidsdagen din på.
Les mer
Gå til blogg og nyheter