prof services hori

Konsulenttjenester

En vellykket implementering avhenger av de rette menneskene med rett kompetanse. For å støtte implementering og drift, har vi satt sammen et team av fagfolk med erfaring fra nødetatene. I tillegg har vi utviklet metodikk og verktøy for å hjelpe deg helt fra implementering til løpende vedlikehold og oppgraderinger.