Personvern

PERSONVERN OG RETNINGSLINJER FOR COOKIES 

Oppdatert 11. januar 2023 

Bliksund AS («Bliksund») er forpliktet til å sikre at dine personopplysninger er beskyttet. Vi overholder personvernloven, personvernforordningen 2015/679 (“GDPR”) og andre gjeldende databeskyttelsesregler . 

Denne policyen forklarer hvordan Bliksund bruker, lagrer og deler informasjonen vi samler inn om deg, hvordan du kan utøve dine rettigheter i forhold til den informasjonen og prosedyrene vi har på plass for å ivareta personvernet ditt. For formålet med GDPR er Bliksund behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles for formålene angitt nedenfor, og vi er ansvarlige for overholdelse av lov. 

Nettstedet www.bliksund.com eies av Bliksund AS med forretningskontor i Arendalsveien 25,4878 Grimstad, Norge. 

Ved å akseptere denne personvernerklæringen og gjennom fortsatt bruk av nettstedet vårt, samtykker du til vilkårene i denne personvernerklæringen. Denne policyen kan bli oppdatert, så vi foreslår at du går tilbake til den fra tid til annen og gjør deg kjent med innholdet. Vi vil legge ut oppdateringer om vår personvernerklæring her. 

Vår kontaktinformasjon 

Ta kontakt med oss på e-post på post@bliksund.com hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger om en enkeltperson, for eksempel e-postadresser, hjemmeadresse, telefonnummer, stilling og yrke mv.  

Hva dekker personvernreglene våre? 

Denne personvernerklæringen gjelder kun for personopplysninger som Bliksund AS og dets datterselskaper behandler i følgende situasjoner:  

 • Våre besøkende på nettstedet   
 • Bruker eller besøkende på våre sosiale mediekontoer, inkludert Facebook og LinkedIn 
 • Personer som kontakter oss via e-post, telefon eller andre nettsider 

Denne policyen gjelder informasjon knyttet til enkeltpersoner (dvs. fysiske personer). 

Vi kan hyperlenke til andre nettsteder som eies og administreres av andre organisasjoner. Vær oppmerksom på at denne policyen ikke dekker noen tredjeparts nettsteder som vi kan koble til fra nettstedet vårt, med mindre det er spesifikt nevnt i denne policyen. Vi er ikke ansvarlige for retningslinjene og praksisene for personvern (inkludert bruk av informasjonskapsler) til slike tredjeparter, selv om du åpnet tredjepartsnettstedet ved å bruke lenker fra nettstedet vårt. 

Databehandling 

Når du besøker nettstedet vårt, sosiale medier-kontoer eller kontakter oss, kan vi behandle dine personopplysninger til forskjellige formål. Behandling brukes som en fellesbetegnelse for alt du gjør med personopplysninger, som å samle inn, lagre, analysere, sammenstille og utlevere dem. Behandlingen består normalt av flere slike operasjoner. Personopplysninger skal normalt ikke lagres utover det som er nødvendig for å oppnå ett eller flere spesifikke formål. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige vil derfor bli slettet med mindre annet følger av annet regelverk. 

Der vi behandler personopplysninger på det juridiske grunnlaget for ditt samtykke, kan du nekte å samtykke til vår behandling, og du kan også trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å kontakte oss på e-post på post@bliksund.com 

Nettanalyser og informasjonskapsler på nettsiden 

Vi samler også inn personopplysninger gjennom våre nettsider og relaterte tjenester og applikasjoner. Dette inkluderer data samlet inn av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små stykker data som sendes fra nettstedet vårt og lagres på datamaskinen eller mobilenheten din mens du surfer på nettstedet vårt. Informasjonskapsler hjelper oss å gi deg et bedre nettsted og å forstå våre brukere og kunder. Både nettstedet og dets partnere kan bruke informasjonskapsler.  

Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettstedet vårt:  

Cookie Hensikt Nødvendig eller valgfritt  Oppbevaringsperiode Mottaker

Cookiesamtykke

Lagrer brukerens samtykketilstand for informasjonskapsler for det gjeldende domenet

Valgfri 1 år

Irland (tilstrekkelig

sscache-commonsanity_strings

Brukes av webhotellløsningen til Hjemmesiden for å adressere funksjonaliteten til det generelle kontaktskjemaet for kunder

Valgfri Økt

USA ( ikke tilstrekkelig )

sscache-commonsanity_strings-cacheexpiration

Webhotelloptimalisering og caching-innstilling for kundekontaktskjema og dets utløpstid

Valgfri Økt

USA ( ikke tilstrekkelig )

Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) eller f (interesseavveining). 

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapslene skal lagres, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du velger å slette eller ikke godta noen informasjonskapsler, kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettstedet vårt. Les mer om dette her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/ 

Sosiale medier 

Bliksund har profilsider i følgende sosiale medier: 

Profilene er opprettet i henhold til bruksvilkårene til de respektive kanalene. For å følge våre profiler kreves det en brukerkonto i hvert av de sosiale mediene, og ved å opprette en konto og følge våre profiler godtar brukeren kanalens bruksvilkår. Bliksund følger retningslinjer for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i henhold til vilkårene for behandling i den enkelte kanal. 

Behandlingssikkerhet 

Vi har etablert sikkerhetstiltak og rutiner for beskyttelse av informasjon og personvern. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at våre ansatte, databehandlere og (hvis noen) tredjeparter som har tilgang til informasjon har tilstrekkelig informasjon for å sikre at de kun behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser i henhold til loven. 

Dele dine personlige data 

Vi vil ikke selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende dine personopplysninger til en tredjepart annet enn med de som vi har signert avtale med og som leverer tjenester til oss eller når det er påkrevd ved lov, med mindre vi har uttrykkelig samtykke fra du skal handle annerledes. 

Bliksund kan utlevere dine personopplysninger til: 

 • våre leverandører, forretningspartnere og underleverandører for forretningsadministrasjon, support, prosessering, tjenester eller IT-formål 
 • tredjeparter som du godkjenner (inkludert uten begrensning, sosiale medier) 
 • analyser eller søkemotorer, som gjør det mulig for oss å optimalisere og forbedre opplevelsen av nettstedet ditt 
 • offentlige myndigheter for å overholde juridiske forpliktelser 
 • når det er nødvendig, våre juridiske rådgivere og andre autoriserte parter som revisorer etc. 

Internasjonale overføringer 

Når vi behandler dine personopplysninger, overfører vi dem ikke til tredjeland utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, med unntak av følgende situasjoner: 

 • våre forretningspartnere utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for forretningsadministrasjon, støtte, behandling, tjenester 

Sletting 

Vi behandler eller lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som anses nødvendig for de tiltenkte formål eller kreves i henhold til inngåtte avtaler, og aldri utover grenser som er fastsatt i loven.  

Dine rettigheter 

Dersom Bliksund behandler personopplysninger om deg, har du, med visse forbehold, rett til: 

 • bli informert om vår behandling eller dine personopplysninger 
 • be om bekreftelse på at dine personopplysninger blir behandlet, tilgang til dine personopplysninger (gjennom at vi gir en kopi) og annen informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger  
 • har feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg rettet, 
 • under vilkår spesifisert i loven kan du også be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen, 
 • å få slettet informasjon om deg dersom de juridiske betingelsene er oppfylt, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt eller vi ikke lenger trenger å behandle personopplysningene for å oppnå formålet de ble samlet inn for  
 • å be om at informasjonen vi har om deg overføres til en annen behandlingsansvarlig der behandlingen er basert på ditt samtykke, eller 
 • hvis behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke den tilbake 

I tillegg har du rett til å klage til et datatilsyn (i Norge: Datatilsynet ) dersom du er uenig i måten vi behandler personopplysningene dine på. 

Endringer i denne policyen 

Vi vil iverksette rimelige tiltak for å kommunisere eventuelle endringer i denne policyen og vil legge ut eventuelle oppdaterte personvernregler på denne nettsiden.