Bedre pasientsikkerhet og en mer effektiv arbeidsdag for helsepersonell

Kontakt oss
ewa verti 1
every_second_counts_symbol

Effektivitet og samarbeid

Med stadig flere pasienter og begrensede ressurser er det viktig å jobbe så effektivt som mulig. Innsikt og kontroll sikrer riktig og effektiv pasientbehandling. Våre verktøy gir bedre kommunikasjon og samarbeid samtidig som du sparer tid gjennom rask og nøyaktig informasjonsflyt.

Ambulansetjenesten

Innovative løsninger for bedre pasientbehandling.
Les mer om ambulansetjenesten
grid communication
support hori 3

Nødsentraler

Beslutningsstøtte for å sikre riktig respons til rett tid.
Les mer om nødsentraler

Legevakt og legevaktsentraler

Med kontroll og innsikt i prosesser og ressurser kan du sikre korrekt og bærekraftig medisinsk behandling på tvers av avdelinger og personell.
Les mer om legevakt og legevaktsentraler
computer hori 1
luftambulans hori 3

Luftambulansetjenesten

Driftsstøtte og forbedret pasientbehandling.
Les mer om luftambulansetjenesten

Ambulansetjenesten i Midt Norge

  Ambulansetjenesten i Midt Norge benytter begge hovedproduktene til...
Gå til blogg og nyheter