Bedre pasientsikkerhet og en mer effektiv arbeidsdag for helsepersonell

Kontakt oss
Hero bilde helsetjenester

Effektivitet og samarbeid

Med stadig flere pasienter og begrensede ressurser er det viktig å jobbe så effektivt som mulig. Innsikt og kontroll sikrer riktig og effektiv pasientbehandling. Våre verktøy gir bedre kommunikasjon og samarbeid samtidig som du sparer tid gjennom rask og nøyaktig informasjonsflyt.

Ambulansetjenesten

Innovative løsninger for bedre pasientbehandling.
Les mer om ambulansetjenesten
Healthcare ambulance service
Operatør ved dataskjermer som snakker i telefon

Nødsentraler

Beslutningsstøtte for å sikre riktig respons til rett tid.
Les mer om nødsentraler

Legevakt og legevaktsentraler

Med kontroll og innsikt i prosesser og ressurser kan du sikre korrekt og bærekraftig medisinsk behandling på tvers av avdelinger og personell.
Les mer om legevakt og legevaktsentraler
Vakthavende leger ved dataskjermer snakker med pasienter
To helikopterpiloter går mot luftambulansen

Luftambulansetjenesten

Driftsstøtte og forbedret pasientbehandling.
Les mer om luftambulansetjenesten
Gå til blogg og nyheter