Sikre og pålitelige løsninger for dokumentasjon og støtte i krevende operasjoner

Med mer effektiv informasjonsflyt og bedre oversikt over utstyr og personell kan teamet ditt jobbe raskere, med felles situasjonsforståelse og riktig respons.
Kontakt oss
Beredskap og forsvar Hero bilde

Bliksunds løsninger brukes i dag av nødsentraler, ambulansetjenester, brann- og redningsetater, søk- og redningstjenester, politi, frivillige organisasjoner og andre som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap. Løsningene kan skreddersys og tilpasses for bruk av nødetater, sivilvern og forsvarsorganisasjoner. 

Våre løsninger for beredskap og forsvar

EWA

En komplett elektronisk journalløsning for det prehospitale området.
Les mer

GRID

En skalerbar, modulær og svært brukervennlig måte å organisere arbeidsdagen din på.
Les mer

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra skadestedet eller pasientbehandlingen.
Les mer
frivillige søker i kollapset bygning

Våre verktøy frigjør verdifull tid og sikrer oversikt over ressurser, rask utveksling av korrekt informasjon og effektivt samarbeid. Selv i avsidesliggende og strenge omgivelser. Få full kontroll over operasjoner, utstyr, personell, prosesser og situasjoner, og eliminer misforståelser og feil.

Med en verden i konstant endring, må responsen stadig tilpasses nye sitasjoner. I krevende operasjoner er du avhengig av riktige ressurser og informasjon for å ta gode valg. Vi gir deg pålitelige og velprøvde løsninger for dokumentasjon og driftsstøtte som forenkler kritiske beslutninger i krevende operasjoner. 

Militære bruker elektronisk pasientjournal EWA