Sikre og pålitelige løsninger for dokumentasjon og støtte i krevende operasjoner

Med mer effektiv informasjonsflyt og bedre oversikt over utstyr og personell kan teamet ditt jobbe raskere, med felles situasjonsforståelse og riktig respons.
Kontakt oss
defence verti 1
every_second_counts_symbol

Bliksunds løsninger brukes i dag av nødsentraler, ambulansetjenester, brann- og redningsetater, søk- og redningstjenester, politi, frivillige organisasjoner og andre som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap. Løsningene kan skreddersys og tilpasses for bruk av nødetater, sivilvern og forsvarsorganisasjoner. 

Med en verden i konstant endring, må responsen stadig tilpasses nye sitasjoner. I krevende operasjoner er du avhengig av riktige ressurser og informasjon for å ta gode valg. Vi gir deg pålitelige og velprøvde løsninger for dokumentasjon og driftsstøtte som forenkler kritiske beslutninger i krevende operasjoner. 

defence hori 2
defence hori 3

Våre verktøy frigjør verdifull tid og sikrer oversikt over ressurser, rask utveksling av korrekt informasjon og effektivt samarbeid. Selv i avsidesliggende og strenge omgivelser. Få full kontroll over operasjoner, utstyr, personell, prosesser og situasjoner, og eliminer misforståelser og feil.

Ved Sykehuset Sør-Norge har vi lang erfaring med å bruke Bliksund GRID i håndtering av større hendelser. I operativ håndtering av beredskapssituasjoner bidrar GRID til å etablere en felles forståelse av situasjonen og mer effektivt samarbeid.

Tom Helge Vik Tollefsrud

Seksjonsleder Beredskap, Sykehuset Sør-Norge

every_second_counts_symbol

Våre løsninger for beredskap og forsvar

EWA

En komplett elektronisk journalløsning for det prehospitale området.
Les mer

GRID

En skalerbar, modulær og svært brukervennlig måte å organisere arbeidsdagen din på.
Les mer

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra skadestedet eller pasientbehandlingen.
Les mer