GRID Operasjonelt fagsystem

Et skybasert fagsystem som gir deg helhetlig oversikt over ressurser og prosesser.

Kontakt oss
GRID hero bilde

Bliksund GRID er et komplett fagssystem som effektiviserer dine prosesser og ressurser. Du får oversikt over mannskap, ressurser, kompetanse og øvelser, samt felles prosedyrer, retningslinjer og kommunikasjonsstøtte.

Løsningen er modulær og utviklet i tett samarbeid med fagpersoner fra legevakten og helsevesenet. Den kan skreddersys til organisasjonens behov, alltid med brukeropplevelsen i fokus.

Systemet er tilgjengelig fra desktop og mobil, med oppdaterte sjekklister og retningslinjer, og er tilgjengelig offline. GRID gjør det enkelt å holde styr på ressurser som utstyr og kjøretøy, skrive hendelsesrapporter, skiftrapporter med mer.

Du har tilgang til det du trenger når du trenger det.

Firefighter viser frem det operative profesjonelle systemet GRID på en smarttelefon

Kommunikasjon

Muliggjør rask og effektiv kommunikasjon i et turnusmijlø. Du kan kommunisere direkte med enkeltpersoner eller grupper via SMS og nyheter. Den lar deg planlegge utsendelsene dine med forhåndsdefinerte distribusjonslister, eller publisere direkte til informasjonsskjermer. 

SMS
Gi dine ansatte enkel tilgang til å sende og motta SMS uten å være avhengig av deres personlige mobiltelefon. 

Nyheter
Hold de ansatte informert gjennom enkel distribusjon av nyheter. 

Informasjonsskjerm
Distribuer informasjon på skjermer plassert i de forskjellige avdelingene dine.

Ambulanseredningsmannskaper hjelper de skadde inn i ambulansen

Personell og kompetanse

 

GRID gjør det enkelt å holde oversikt over dine ansattes kompetanse, kurs, uniformer og eksponeringer. 

 

Kompetanse
Kompetanseverktøyet gir den enkelte medarbeider forutsigbarhet og full oversikt over eget kompetansenivå, mens ledelsen kan bruke det til planlegging av øvelser og kurs. 

Kurs
En innholdsrik tjeneste for styring av kurs gjennom hele prosessen, inkludert planlegging, deltakerstyring og registrering av resultater. Fullførte kurs oppdateres automatisk for hver deltaker. Løsningen inkluderer dashboard og statistikk som gir deg oversikt over pågående og kommende kurs.

Eksponeringsregister
Ivareta dine lovpålagte plikter til å dokumentere personells eksponering for skadelige og giftige stoffer, og gjør det til en del av ditt forebyggende HMS-arbeid. Ved å registrere alle dine ansattes eksponeringer har du nødvendig dokumentasjon for tilsyn, og kan gi den enkelte ansatte tilgang til sin eksponeringshistorikk.

Utstyr

Full oversikt og kontroll over ditt utstyr og kjøretøy. 

Hold styr på kjøretøy og utstyr med all dokumentasjon digitalt. Tilstanden til kjøretøy og utstyr er dokumentert ved hjelp av svært brukervennlige og dynamiske sjekklister. Du får verdifull og pålitelig informasjon knyttet til fremtidige investeringsbehov og kan sikre kvaliteten på utstyr og anlegg.

Uniform
Hold styr på dine ansattes uniformsbestillinger med ordrebehandling og lagerbeholdning. Personalet ditt kan enkelt bestille uniformer og uniformsrelatert utstyr og spore bestillinger og inventar. Du får full oversikt over hva som er på lager, samt bestillinger fra dine leverandører og personell.

Brannmann står foran brannbilen og bruker GRID for å sjekke utstyr

Kvalitet

Sørg for at dine ansatte alltid er oppdatert og har innsikten og informasjonen som trengs for å ta de riktige beslutningene til rett tid.

Prosedyrer
Sørg for at alle i din organisasjon følger rutinene med en enkel og sikker måte å distribuere, administrere og oppdatere organisasjonens retningslinjer. Offline-støtte gjør at ansatte alltid har tilgang til den nyeste versjonen. Ved å bruke Prosedyrer sikrer du kvaliteten på tjenesten i organisasjonen din.

Hendelsesrapport
Hendelsesrapport gjør det enkelt å rapportere og håndtere hendelser. Du kan registrere avvik, klager og forslag til forbedringer. Oppdaterte varsler om hendelser sikrer at rett person er informert og kan følge opp hendelsen på en god måte.  

Skiftrapport
Gjør det enkelt for personell og ledere å rapportere hva som har skjedd på vakt i løpet av et skift. Dette gir neste vakt rask oversikt over status og innsikt for å sikre kvalitet og kontinuitet. 

Krisehåndtering
Et samarbeidsverktøy for å håndtere store og små kriser hvor ressursene dine kommuniserer for å løse utfordringene. Rollebaserte brukere kan legge ut meldinger på en felles skjerm, noe som muliggjør delt situasjonsforståelse. Når hendelsen er avsluttet kan en fullstendig logg over hendelsen hentes ut for dokumentasjon og læring.

Ressurser og informasjon
Et kartbasert informasjonssystem gir brukeren rask oversikt over ressurser og viktige data knyttet til sin region, som nøkkelkontakter og interessepunkter. Systemet muliggjør digitalt samarbeid mellom regioner, grupper og tjenester.

Ambulansetjenesten i Midt Norge

Ambulansetjenesten i Midt Norge benytter begge hovedproduktene til...
Gå til blogg og nyheter