Teamspirit og innovation med Bliksund Hackathon 2024

Som et selskap dedikert til å levere innovative løsninger til nødetatene, ble utviklerne i Bliksund invitert til et todagers hackathon for å fremme kreativitet, lagånd og innovasjon på tvers av de ulike landene, løsningene og kontorene.

hackathon 1

 

Setter scenen for innovasjon

Hackathons har blitt en hjørnestein for innovasjon i teknologimiljøet, og tilbyr en unik blanding av kreativitet og samarbeid. Med utviklere spredt over hele Norge, Danmark, Nederland og Vietnam var det spesielt viktig å inspirere til kreativitet, samtidig som man skulle smelte sammen kulturer og bygge et samlet team.

Et team på 33 utviklere ble delt inn i 12 grupper og fikk 1,5 dager til å generere innovative ideer. Ifølge juryen måtte disse ideene ha en viss wow-faktor, løse et relevant problem, forbedre effektiviteten og interne prosesser og, viktigst av alt, øke kundeverdien. 

Team på tvers av landegrensene

Suksessen til et hackathon er avhengig av å fremme samarbeid mellom team som vanligvis ikke jobber sammen, spesielt når de er spredt på ulike steder. Bliksunds Hackathon tok tak i denne utfordringen ved å bruke teknologi og kommunikasjonsverktøy for å bygge bro over den fysiske avstanden mellom teamene. Stian Eide, teknisk gruppeleder for selskapets videoløsning, IncidentShare, sier: 
stian eide resize
"Det har vært morsomt å se hvordan teamene med ulik bakgrunn og nasjonalitet har jobbet sammen for å omsette sine innovative ideer til konkrete prosjekter. Dette samarbeidet på tvers av landegrensene førte ikke bare til et vellykket hackathon, men styrket også lagånden,"
Stian Eide, Technical Group Manager

 

hackathon 2

I et miljø der alle stemmer blir hørt og alle bidrag blir verdsatt, har Bliksunds hackathon vært mer enn en konkurranse:

1715148919796
"Hovedmålet da vi ønsket å arrangere et Hackathon var å gi utviklerne våre muligheten til å jobbe med noe annerledes, ha det gøy, og lære nye løsninger og teknologi. Når jeg ser de endelige presentasjonene, er jeg så imponert over hva vi har fått til på bare to dager, og jeg er sikker på at vi også har fått noen nye ideer til hvordan vi kan utvikle produktene våre videre,"
Maren Elise Rønneseth Technical Group Manager og prosjektleder for hackathonet 

En jury på tre personer hadde 12 prosjekter til vurdering, og de to vinnerne av hackathonet var prosjektene Objektgjenkjenning i videostrømmer og CRS GRID-modulen. Alle prosjektene imponerte juryen med sine innovative og smarte forslag, som Martin, en av de tre jurymedlemmene, uttrykte det: 
Martin Kasseth resize
"Begge vinnerlagene har laget løsninger som har potensial til å gi kundene våre stor verdi i fremtiden. Det første laget laget et proof of concept for å integrere Crash Recovery-systemet vårt i GRID-produktet vårt, og det andre laget brukte kunstig intelligens til å generere tekst fra dronevideo, som for eksempel kan brukes til å gjenkjenne bilskilt."
Martin Alexander Kasseth, direktør for forretningsutvikling i Bliksund