Kvalitetssikret og fleksibel opplæring som passer hektiske hverdager

 

E-læring fra Bliksund Academy kan gjennomføres på mobil, nettbrett eller PC - når det passer dine ansattes timeplan. 

Kontakt oss
academy verti1
computer hori 3
Det er utfordrende å utvikle og holde opplæringsmateriell oppdatert. Med ansatte som jobber forskjellige steder til ulike tider, er det tidkrevende å koordinere kursdeltagelse. Med vår digitale opplæring sparer du tid og ressurser ved å sikre at dine ansatte får fleksibel og oppdatert opplæring i Bliksunds løsninger. Så slipper du å bygge ditt eget opplæringsmateriell.
Kurset kan gjennomføres når og hvor det måtte passe. Trenger du en pause kan du alltid forlate kurset og starte igjen ved en senere anledning. Fremdriften kan følges for å sikre at kursmålene blir oppfylt.

Bliksund Academy tilbyr også egne kurs for veiledere og administratorer. Disse kursene settes opp hos deg med en kursleder fra Bliksund.
support hori 2

Gir god og enhetlig opplæring for sluttbrukere av Bliksunds løsninger

Rapporter som holder oversikt over sluttbrukernes fremgang

Oppdatert opplæring slik at alle sluttbrukeres kunnskap samsvarer med programvaren