Bedre situasjonsforståelse og kontroll over alle dine ressurser og prosesser


Vi hjelper nødetater i over 30 land med oppdragskritiske løsninger designet for å forbedre effektiviteten og levere enestående støtte.

Vår unike plattform muliggjør mer effektiv koordinering av handlinger og fordeling av ressurser, samt gir brann- og redningstjenesten din de nødvendige verktøyene og ressursene for å operere best mulig.

Kontakt oss
brann og redning hero bilde

Kontroll og oversikt over alle operasjoner

Få kontroll og en dypere forståelse av dine operasjoner for å forbedre sikkerheten og effektiviteten på din brannstasjon. Ved å bruke våre digitale verktøy får du hjelp til å ta velinformerte beslutninger, operere mer effektivt og levere enda bedre service til ditt nærområde.

Du kan overvåke dine ressurser, effektivt styre ditt mannskap og optimalisere driftspraksis. Vår detaljerte innsikt garanterer at dine teammedlemmer yter sitt beste og er fullt forberedt på å reagere på nødsituasjoner. Vi tilbyr også støtte for å sikre at ditt mannskap er beskyttet mot alle juridiske forpliktelser gjennom eksponeringsregistre.

Våre verktøy gjør det mulig for deg å etablere en strukturert tilnærming som inkorporerer kompetanse og øvelser, for å sikre at ditt mannskap følger beste praksis, arbeider trygt og effektivt. Dette vil i stor grad redusere responstider og maksimere effektiviteten av deres innsats. Ved å implementere korrekt lagerstyring og kontroll av utstyr og materialer kan du også garantere at alle eiendeler er registrert og anvendes hensiktsmessig.

Våre løsninger for brannvesenet

GRID

En skalerbar, modulær og svært brukervennlig måte å organisere arbeidsdagen din på.
Les mer

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra skadestedet eller pasientbehandlingen.
Les mer

Crash Recovery System

Omfattende dekning av kjøretøy og identifikasjonsmetoder for rask tilgang til presise digitale redningsark.
Les mer

Felles situasjonsforståelse

Med det brukervennlige og sikre verktøyet for live streaming kan du motta video fra innringere og sende video til nødsentralene. Operatører og operativ ledelse vil ha tilgang til samme video.

Gjennom bruk av droner og kroppskameraer kan mannskapet ditt få bedre situasjonforståelse, og dermed respondere mer effektivt og sikkert. Alle videoer kan deles både internt og eksternt.

brannmann bruger GRID til at få felles situasjonsforståelse
crs FR

Hurtigere respons, sikrere resultat

Vi leverer Crash Recovery Solution til førstehjelpere, redningspersonell og kjøretøybergningstjenester. Vår teknologi muliggjør effektive og sikre handlinger som gir deg muligheten til å redde flere liv. I bilindustrien utvikles nye teknologier og løsninger raskt. Bruken av høyfast stål, ekstra forsterkninger og mange sikkerhetssystemer i moderne kjøretøy gir utmerket beskyttelse for passasjerene under en ulykke.

Utviklet som pioneren innen interaktive datasheets, samler CRS data fra større bilprodusenter gjennom betrodde partnerskap. Våre datasheets er nå blitt globalt anerkjent som en ISO17840-standard.

Skreddersydd for dine behov

Våre løsninger er utviklet spesielt for å møte brannvesenets behov og krav. Ved å effektivisere prosesser og redusere tiden brukt på manuelle oppgaver, forbedrer brannvesenet sin effektivitet, nøyaktighet og kostnadseffektivitet.

Dette lar deg fokusere på viktigere oppgaver, som å reagere på nødstilfeller eller øvelser.

Nå får vi et system som synliggjør dagens kompetansenivå og morgendagens kompetansekrav på en god måte. Med Bliksund får vi en digital løsning som støtter opp om våre prosesser og behov fremover.

Anders Løberg

Brannsjef, Asker & Bærum brannvesen

Anders Løberg Brannsjef, Asker & Bærum brannvesen

Beslutningsstøtte for å sikre riktig respons til rett tid


Video og felles situasjonsforståelse, kombinert med strukturerte prosedyrer, gjør at du kan ta mer informerte og nøyaktige beslutninger.

Gjennom virtuell tilstedeværelse får du bedre oversikt over situasjonen og hendelsesstedet. Sanntidsvideo frigjør verdifull tid og sikrer rask utveksling av informasjon og effektivt samarbeid. Du kan reagere raskt på en nødsituasjon, og sende rett mannskap til stedet med riktig utstyr, ferdigheter og opplæring. På denne måten kan du håndtere hendelsen effektivt, vurdere situasjonen, identifisere farer og iverksette nødvendige tiltakt for å redusere potensiell risiko.

Vårt fagsystem gir verdifull driftsstøtte av høy kvalitet. Du får full oversikt over dine ressurser, ditt mannskaps kompetanse og ferdigheter, samt skiftrapportering. Systemet lar deg enkelt håndtere retningslinjer og prosedyrer, og øke kvalitet og standarder i uttrykning. Du får full kontroll og innsikt over alle prosesser, og en felles forståelse av situasjonen i arbeidshverdagen og nødstilfeller.

Nå får nødsentralene og brannvesenet en løsning som gir live video fra innringere samt muligheten til å streame live video fra egne videokilder. Det vil også være lettere å administrere ressurser og sørge for at riktig mannskap sendes ut. Dette gir alle tilgang til en solid plattform for fremtiden, og vi kan yte en enda bedre service til innbyggerne.

Trond Brenden

NKS110

Gå til blogg og nyheter