Bedre situasjonsforståelse og kontroll over alle dine ressurser og prosesser

 

En unik plattform med skreddersydd funksjonalitet og livestreaming gir deg alt brannvesenet trenger for å fungere optimalt. Med video i sanntid, bedre oversikt over ressurser og prosesser kan du bedre koordinere og fordele ressurser. 

Kontakt oss
brann og redning hero bilde

Kontroll og oversikt over alle dine operasjoner

Få innsikt og kontroll over operasjonene dine for å bedre sikkerheten og effektiviteten i ditt brannvesen. Ved å bruke våre skreddersydde digitale verktøy kan du ta mer velbegrunnede beslutninger, jobbe mer effektivt og sikre bedre tjenester. 

Du kan styre ressursene dine, administrere mannskapet ditt og bedre operativ praksis. Den detaljerte innsikten sikrer at mannskapet ditt opererer mer effektivt og er forberedt på enhver nødsituasjon. Vi hjelper deg også med å overholde lovpålagte plikter gjennom et skreddersydd eksponeringsregister.

Med våre verktøy kan du jobbe strukturert med kompetanse og øvelser, og sikre at ditt mannskap tar de beste valgene når det gjelder. Dette kan bidra til å minimere responstidene og maksimere effektiviteten av deres innsats. God lagerstyring og kontroll av utstyr og materiell vil også sikre at alt utstyr blir vedlikeholdt og brukt på riktig måte. 

Felles situasjonsforståelse

Med det brukervennlige og sikre verktøyet for live streaming kan du motta video fra innringere og sende video til nødsentralene. Operatører og operativ ledelse vil ha tilgang til samme video. Gjennom bruk av droner og kroppskameraer kan mannskapet ditt få bedre situasjonforståelse, og dermed respondere mer effektivt og sikkert. Alle videoer kan deles både internt og eksternt. 
brannmann bruger GRID til at få felles situasjonsforståelse
Brannmann bruker GRID close up

Skreddersydd for dine behov

Våre løsninger er utviklet spesielt for å møte brannvesenets behov og krav. Ved å effektivisere prosesser og redusere tiden brukt på manuelle oppgaver, forbedrer brannvesenet sin effektivitet, nøyaktighet og kostnadseffektivitet.

Dette lar deg fokusere på viktigere oppgaver, som å reagere på nødstilfeller eller øvelser.

Nå får vi et system som synliggjør dagens kompetansenivå og morgendagens kompetansekrav på en god måte. Med Bliksund får vi en digital løsning som støtter opp om våre prosesser og behov fremover.

Anders Løberg

Brannsjef, Asker & Bærum brannvesen

Anders Løberg Brannsjef, Asker & Bærum brannvesen

Beslutningsstøtte for å sikre riktig respons til rett tid


Video og felles situasjonsforståelse, kombinert med strukturerte prosedyrer, gjør at du kan ta mer informerte og nøyaktige beslutninger.

Gjennom virtuell tilstedeværelse får du bedre oversikt over situasjonen og hendelsesstedet. Sanntidsvideo frigjør verdifull tid og sikrer rask utveksling av informasjon og effektivt samarbeid. Du kan reagere raskt på en nødsituasjon, og sende rett mannskap til stedet med riktig utstyr, ferdigheter og opplæring. På denne måten kan du håndtere hendelsen effektivt, vurdere situasjonen, identifisere farer og iverksette nødvendige tiltakt for å redusere potensiell risiko.

Vårt fagsystem gir verdifull driftsstøtte av høy kvalitet. Du får full oversikt over dine ressurser, ditt mannskaps kompetanse og ferdigheter, samt skiftrapportering. Systemet lar deg enkelt håndtere retningslinjer og prosedyrer, og øke kvalitet og standarder i uttrykning. Du får full kontroll og innsikt over alle prosesser, og en felles forståelse av situasjonen i arbeidshverdagen og nødstilfeller.

Nå får nødsentralene og brannvesenet en løsning som gir live video fra innringere samt muligheten til å streame live video fra egne videokilder. Det vil også være lettere å administrere ressurser og sørge for at riktig mannskap sendes ut. Dette gir alle tilgang til en solid plattform for fremtiden, og vi kan yte en enda bedre service til innbyggerne.

Trond Brenden

NKS110

Våre løsninger for brannvesenet

GRID

En skalerbar, modulær og svært brukervennlig måte å organisere arbeidsdagen din på.
Les mer

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra skadestedet eller pasientbehandlingen.
Les mer
Gå til blogg og nyheter