EWA

En komplett elektronisk journalløsning for det prehospitale området

Kontakt oss
EWA hero image

Bliksund EWA – Emergency Worker Assistant, er en elektronisk pasientjournal for ambulansetjenesten og en sanntidsskjerm for akuttmottaket som gir oppdatert pasientstatus gjennom hele behandlingsløpet. Løsningen sikrer nøyaktig og fullstendig registrering av pasientinformasjon, effektiv kommunikasjonsflyt og bedre pasientbehandling og sikkerhet.

Løsningen er utviklet i tett samarbeid med fagpersoner og er tilpasset de hektiske arbeidsdagene til akutt- og helsepersonell.

Systemet består av en nettbrettbasert app for bruk i ambulanser, en sanntidsskjerm på akuttmottak, en journalserver for sikker lagring av pasientdata, samt integrasjon med nødsentraler.

EWA Video

EWA Video bringer sykehusekspertise direkte til ambulansen. Med integrert videokonsultasjon får man tilgang til ekspertvurderinger av enhver medisinsk situasjon, akkurat når behovet oppstår.

Vår løsning gir ambulansepersonalet viktig medisinsk støtte og digital pasientdokumentasjon mens de er på farten. Dette sikrer mer spesialiserte behandlinger og bidrar til å minimere unødvendige sykehusinnleggelser. 

ewa video

Nettbrett

EWA er en moderne elektronisk pasientjournal med et brukervennlig grensesnitt. EWA er berøringsbasert og det flisebaserte brukergrensesnittet har innebygde forslag for enkel registrering av data. Bare viktig informasjon vises på de smarte flisene, og gir akuttpersonell relevant informasjon om pasienten og oppdraget.

Du navigerer enkelt med horisontal scrolling og du unngår tidkrevende menynavigering. Den svært konfigurerbare applikasjonen tilpasser de nødvendige datafeltene avhengig av oppdragstypen. EWA er kompatibel på tvers av systemer. 

Integrasjon med medisinsk utstyr gjør det enkelt å få vitale parametere, EKG og andre relevante data direkte inn i journalen. Dette gjør det mulig for personell å fokusere på pasientbehandling mens det journalen oppdateres automatisk.

Kommunikasjon mellom AMK, ambulansen og nødmottaket foregår digitalt og automatisk. Nettbrettet får informasjon direkte fra AMK og videreformidler målinger og vurderinger rett fra journalen til valgt nødmottak. Appen har full offline-støtte.

turnuslegen sitter ved en stor infoskjerm og jobber

I sky eller lokalt

EWA er skybasert og kan leveres som en SaaS-løsning. I tillegg kan den installeres i helseforetakets eget nettverk, og all data lagres på kundens egen server. Dette sikrer full kontroll over pasientinformasjon og personvern.

Sanntidsskjerm-visning

Sanntidsskjerm-applikasjonen gir akuttmottaket en sanntidsskjerm med statusen til innkommende pasienter. Dette gjør at medisinsk personell kan forberede og prioritere overlevering og videre behandling.

Løsningen gir oversikt over alle innkommende pasienter, med oppdatert medisinsk informasjon. I tillegg vises data fra triage, sepsiskriterier, smittsomme sykdommer og estimert ankomsttid. Funksjoner som bilder, live video og chat kan legges til løsningen.
livevisning på storskjerm ved legebesøk
AMK-operatør snakker i telefon med ambulansepersonale

Integrasjon med AMK

Kommunikasjon mellom AMK, ambulansen og nødmottaket foregår digitalt og automatisk. Nettbrettet får informasjon direkte fra AMK og videreformidler målinger og vurderinger rett fra journalen til valgt nødmottak.

Innsikt

I tillegg til sanntidsskjermen kan personale med spesifikk tillatelse få tilgang til alle detaljer i ambulansejournalen på en datamaskin eller mobil.

Brukere med de rette rollene og tillatelsene får tilgang til journaler for gjennomgang og andre formål. Løsningen er konfigurerbar via et grensesnitt på serveren.

To operatører sitter sammen og en peker på en dataskjerm
Dataskjerm som viser statistikk og mulighet til å eksportere data

Eksporter til datavarehus

All data i løsningen kan eksporteres til et datavarehus for analyse og rapporteringsarbeid i en egen database.
Gå til blogg og nyheter