Digitale verktøy for nødsituasjoner som gir kontroll, innsikt og felles situasjonsforståelse

Ta kontakt
Forside hero bilde ambulanse
blik elemt

I arbeidshverdagen og i nødstilfeller er du avhengig av korrekt informasjon til rett tid for å ta best mulige beslutninger. Med Bliksund får du bedre oversikt over rutiner, personer, utstyr, og nødsituasjonen.

Du får det som trengs for å lette arbeidsdagen.

Sektorer

Brann og redning

Felles situasjonsforståelse i nødssituasjoner og full kontroll over ressurser, kompetanse, utstyr og prosesser.
Les mer

Helsetjenester

Bistår helsepersonell med bedre prehospitale tjenester og forbedret pasientsikkerhet.
Les mer

Politi

Live streamingløsninger for bedre oversikt, situasjonsforståelse og mulighet til å endre taktikk etter situasjonen.
Les mer

Forsikring

Bedre kundeservice og tilfredshet med raskere og smartere skadebehandling og dokumentasjon gjennom bruk av videostrømming.
Les mer

Beredskap og forsvar

Pålitelige og velprøvde løsninger for dokumentasjon og driftsstøtte i krevende operasjoner.
Les mer
ambulansemannskap i kjøretøy

Jobber du i helsevesenet?

Basert på vår egen felterfaring vet vi at arbeidsdagen din er hektisk. Våre løsninger effektiviserer arbeidet ditt, fremmer kvaliteten og bedrer samarbeidet. Slik at du kan fokusere på pasientsikkerheten.
Les mer

Jobber du med brann og redning?

Felles situasjonsforståelse og kontroll over alle ressurser og operasjoner bedrer sikkerheten og effektiviteten i brannvesenet ditt. Våre skreddersydde løsninger håndterer alt brannvesenet trenger for å fungere optimalt.
Les mer
brannmann med mobiltelefon

Livestreaming gir alle involverte et felles syn på hendelsen. Det betyr blant annet at ledelsen på operasjonssentralen kan følge med på nøyaktig hva som skjer på hendelsesstedet.

Christoffer Nygaard

Drifts- og utviklingsleder for 112 alarm- og operasjonssentralen til Storkøbenhavns brannvesen

Siste nytt fra Bliksund

Gå til blogg og nyheter