Ambulansetjenesten

Innovative løsninger for bedre pasientbehandling
Gå tilbake til Helsetjenester
Ambulansetjenesten hero bilde
HubSpot Video
Verktøyene våre sikrer pasientbehandlingen, effektiviserer prosesser og bedrer kommunikasjon og samarbeid mellom ambulansemannskap og annet helsepersonell.

Ved å bruke elektronisk pasientjournal, video og et omfattende fagsystem får du nødvendig overvåking og innsikt for å forbedre og lette ditt daglige arbeid. 

Den elektroniske pasientbehandlingsjournalen gir mannskapet ditt enkel tilgang til pasientinformasjon, slik at de kan diagnostisere og behandle pasienter under transport. Journalen oppdateres i sanntid slik at mannskapet ditt raskt og nøyaktig kan gi best mulig hjelp. Ved å redusere papirarbeid og forbedre effektiviteten, kan mannskapet ditt bruke mer tid med pasienten.

Ved å gi en mer omfattende oversikt over pasientens tilstand gjennom video, kan mannskapet bedre forutse og svare på pasientens medisinske behov. Bruken av video muliggjør også fjerndiagnostisering og veiledning fra spesialistleger, noe som reduserer tiden brukt under transport og forbedrer behandlingen.

Et komplett fagsystem hjelper deg med å håndtere ressurser på en effektiv måte og gir driftsstøtte i en hektisk hverdag. Ved å ha full oversikt og kontroll over mannskap, flåte og utstyr øker du operasjonell effektivitet, forbedrer pasientsikkerheten og reduserer driftskostnadene.

Vi samarbeider med helsepersonell for å utvikle og implementere løsninger som dekker dine behov og letter ditt daglige arbeid med pasientsikkerheten i høysete.

Våre løsninger brukes i dag av alle ambulansetjenester i Norge.

Våre løsninger for ambulancetjenesten

EWA

En komplett elektronisk journalløsning for det prehospitale området.
Les mer

GRID

Et skalerbart og modulært fagsystem som hjelper deg med å organisere arbeidsdagen din.
Les mer

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra hendelsesstedet.
Les mer

I tillegg til en bedre og mer effektiv hverdag for ambulansemannskapet, forventer vi også andre positive effekter som kostnadsreduksjon på print- og arkivløsninger, mindre manuelt arbeid i forbindelse med etterregistrering av data, økt pasientsikkerhet og bedre samhandling i den prehospitale tjenesten.

Stian Sægrov

Leder for ambulansetjenesten,
Førde sjukehus