Nødsentraler

Beslutningsstøtte for å sikre riktig respons til rett tid
Gå tilbake til Helsetjenester
Nødsentraler hero bilde
Tilgang til video og felles situasjonsforståelse, kombinert med lett tilgjengelige prosedyrer gjør at du kan ta mer informerte og nøyaktige beslutninger.

Gjennom virtuell tilstedeværelse kan du sikre riktig behandling til rett tid, og gi både innringer og pasient effektiv og bedre medisinsk veiledning. Video i sanntid frigjør verdifull tid og sikrer rask utveksling av riktig informasjon, god kommunikasjonsflyt og effektivt samarbeid. 

Vårt operasjonelle fagsystem gir verdifull driftsstøtte av høy kvalitet. Du får full oversikt over dine ressurser, ditt mannskaps kompetanse og kurs, samt skiftrapportering. Systemet lar deg opprettholde retningslinjer og prosedyrer, og øke kvalitet og standarder i uttrykning.

Du får full kontroll og innsikt på tvers av alle prosesser, og en felles forståelse av situasjonen i arbeidshverdagen og i akutte situasjoner.
Jannie Gram Utviklings- og forskningsansvarlig, Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland

Bruk av video bidrar til å unngå unødvendige ambulanseturer. Vi har et begrenset antall ambulanser, og det er viktig at vi utnytter dem best mulig. Ved å bruke videokonsultasjoner har vi oppdaget at enkelte hendelser ikke er så alvorlige og kan håndteres av lege. Men vi har også situasjoner der pasientene ikke innser alvorlighetsgraden av tilstanden deres, og ved virtuell tilstedeværelse identifiserer vi behovet for akutttransport.

Jannie Gram

Utviklings- og forskningsansvarlig, Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland

Våre løsninger for nødsentralene

GRID

Et skalerbart og modulært fagsystem som hjelper deg med å organisere arbeidsdagen din.
Les mer

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra hendelsesstedet.
Les mer
Lise-Mette Lindland Avdelingsleder,  AMK Vestre Viken

Etter at vi begynte å bruke IncidentShare, kan vi fordele og bruke ressursene våre bedre og mer nøyaktig. Ved å bruke videoteknologi kan vi også vurdere pasientens tilstand mer nøyaktig og bestemme det beste behandlingsforløpet.

Lise-Mette Lindland

Avdelingsleder,  AMK Vestre Viken