Luftambulansetjenesten

Driftsstøtte og forbedret pasientbehandling
Gå tilbake til helsetjenester
Luftambulanse hero bilde
Med vår elektroniske pasientjournal og omfattende fagsystem bedrer du kvaliteten og pasientbehandlingen, og får en mer effektiv drift. Verktøyene våre hjelper deg med å effektivisere prosessene dine, bedre kommunikasjonen og samarbeid på tvers av avdelinger.

Med vår erfaring fra felt har vi utviklet verktøy for å hjelpe deg i din hektiske arbeidshverdag. Vår elektroniske pasientjournal gir deg tilgang til pasientinformasjon, slik at du kan diagnostisere og behandle pasienter mer nøyaktig under transport. Journalen oppdateres i sanntid for rask og nøyaktig behandling. Ved å erstatte papirarbeid med digitale verktøy kan mannskapet ditt bruke mer tid med pasienten.

Ved å ha full oversikt og kontroll over mannskap, flåte og utstyr øker du operasjonell effektivitet, bedrer pasientsikkerheten og reduserer driftskostnadene. Vårt fagsystem gir deg også enkel tilgang til prosedyrer og rutiner. Dette sikrer kvalitet på behandlingen og lar deg ha pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

Våre løsninger for luftambulansetjenesten

EWA

En komplett elektronisk journalløsning for det prehospitale området.
Les mer

GRID

Et skalerbart og modulært fagsystem som hjelper deg med å organisere arbeidsdagen din.
Les mer

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brukervennlig livestreaming fra hendelsesstedet.
Les mer