Vi hjelper
de som hjelper

Bliksund er et softwareselskap bestående av utviklere og fagfolk fra nødetater og helsetjeneste. Vi kjenner de som jobber med å hjelpe andre. Noen av oss er fortsatt hjelpere der ute. Derfor har vi de mest brukervennlige løsningene.
De som virker.

Slik gjør vi det
Ambulansepersonell sitter med pasient inni ambulansen

Bliksund EWA i Ambulansetjenesten

Bliksund jobber tett med personell i ambulanse- og luftambulansetjenesten med utvikling av Bliksund EWA - elektronisk ambulansejournal. Vi jobber tett med helsearbeiderne som skal bruke systemene, og lager løsninger som speiler arbeidssituasjonen. Vårt fokus på brukervennlighet ivaretar pasientsikkerheten, og gjør hverdagen bedre for alle som har våre systemer som arbeidsverktøy.
Utrykning

Bliksund GRiD i Ambulansetjenesten

Bliksund GRiD benyttes i dag ved alle landets ambulansetjenester. Portalen gir ambulansepersonellet tilgang til sentrale støttesystemer som benyttes i utrykningstjenesten.
Brannmenn

Bliksund GRiD i Brannvesenet

Bliksund GRiD gir de som blir tilkalt når noen trenger hjelp oversikt over personell, kompetanse, utstyr og øvelser. Med delte prosedyrer, sjekklister og kommunikasjonsstøtte tilpasset arbeid i organisasjoner med operasjonelt fokus. En rekke store og små brannvesen bruker allerede våre løsninger. Ta kontakt for en demo.
Foto av 3 personer på vei mot helikopter

Bliksund GRiD i Luftambulanse- og redningstjenesten

Bliksund GRiD gir de som skal hjelpe andre oversikt og kontroll over utstyr og personell. Med felles prosedyrer, sjekklister og kommunikasjonsløsninger som er tilpasset alle organisasjoner med operasjonelle behov. Forsvarets sanitet og store deler av Luftambulansetjenesten bruker allerede vårt system. Ta kontakt for en demo.
Bliksund GRiD i bruk i AMK-sentralen på Sørlandet

Bliksund GRiD i Kontrollrom AMK/110

Bliksund GRiD har en rekke løsninger spesielt tilpasset arbeid i kontrollrom. Løsningene gir oversikt over tilgjengelige ressurser, viktige beskjeder og avansert kartfunksjonalitet. Det er også mulig å samarbeide med andre kontrollrom om delte ressurser. Ta kontakt for en demo
Bilde fra Oslo Legevakt

Bliksund GRiD på Legevakt

Bliksund GRiD er tilpasset bruk i Legevakt med felles prosedyrer, sjekklister, vaktrapport, kompetanseoversikter og kommunikasjonsløsning. I tillegg leveres egen statistikkløsning for henvendelser til legevakta via ICCS. Ta kontakt for en demo.
Vi setter opp løsning tilpasset dere

Bliksund GRiD for deg

Dersom du tenker at det som er beskrevet over ikke passer helt for dere så vil vi gjerne si: dersom dere jobber døgnkontinuerlig, kanskje desentralisert, med utstyr som skal sjekkes og personell som skal ha kurs og opplæring så passer dere allikevel inn. Ta kontakt med oss så setter vi opp en løsning tilpasset deres arbeidsprosesser.