Bliksund integrerer video i Bliksund EWA - bringer sykehuskompetanse til ambulansene via videokonsultasjon

Bliksund lanserer en ny videofunksjon for deres elektroniske pasientjournal, Bliksund EWA (Emergency Worker Assistant). Denne funksjonen blir integrert i pasientjournalen, og gir ambulansepersonellet muligheten til å motta relevant medisinsk støtte under oppdrag.  

Etterspørselen etter integrert videokonsultasjon i ePCR-løsninger er stor internasjonalt, og denne funksjonen vil styrke selskapets posisjon som en ledende leverandør til nødetatene ytterligere.

Bliksund integrerer video i Bliksund EWA - bringer sykehuskompetanse til ambulansene via videokonsultasjon blog hero bilde

Bliksund EWA er en elektronisk pasientjournal for ambulansetjenesten som  er utviklet i tett samarbeid med fagpersoner. Løsningen brukes i dag av alle norske helseregioner og sikrer nøyaktig og fullstendig registrering av pasientinformasjon, effektiv kommunikasjonsflyt og bedre pasientbehandling.

Ved å integrere videokonsultatsjon i EWA, styrker det ambulansepersonellets mulighet til å gi enda bedre behandling  gjennom tilgang til beslutningsstøtte direkte i ambulansen. Ved å konsultere medisinsk ekspertise via video, får ambulansepersonalet riktig klinisk støtte i situasjoner der lyd eller tekst ikke er tilstrekkelig til å beskrive situasjonen.

Janne resize-1
"Etterspørselen etter videofunksjon i ePCR løsninger er økende både i våre etablerte og voksende markeder. Som nasjonal leverandør av elektroniske pasientjournal i Norge, har vi lang erfaring innen prehospitale løsninger og det er viktig at vi lytter til markedet og integrerer nye og viktige funksjoner som kan gi beslutningsstøtte ute i felt," sier Janne T. Bliksund, CEO at Bliksund

 

tredjeparter kan ivareta skadede personer direkte i pasientjournalprogramvaren

Forbedret kommunikasjon og pasientbehandling

 Integrering av videokonsultasjon revolusjonerer pasientbehandling ved å sømløst slå sammen videokommunikasjon med viktige pasientdata. Video lar ambulansepersonalet dele visuell informasjon i sanntid, noe som gir et klarere bilde av situasjonen til medisinsk fagpersonell på sykehus. Gjennom videokonsultasjon får de tilgang til vitale parametre og viktig informasjon direkte fra pasientjournalen. Integreringing av chat i løsningen sikrer dokumentasjon av forordnet behandling og medikamenter.

Samlet sett sikrer dette at alt helsepersonell får en mer helhetlig forståelse av pasientens tilstand, noe som gjør dem i stand til å ta bedre beslutninger på stedet, avlevere pasienten til best egnet behandlingssted og sikre unødige innleggelser.

"Vår ePCR-løsning gir i dag  pålitelig støtte for prehospitalt helsepersonell i flere land. Med videokonsultasjon integrert, gir vår løsning helsepersonell mulighet til å administrere behandling raskt, med riktig faglig støtte i ryggen og med fokus på pasienten," sier Janne T. Bliksund