Foto av mennesker i samtale

Våre kunder

Bliksund er primært leverandør av IKT-løsninger for bruk i nødetater.
Vi har kunder i ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten, pasientreiser, AMK, legevakt, Forsvaret og brannvesen.

Kunder i Ambulansetjenesten

Finnmarssykehuset HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset, Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Sykehuset Innlandet HF, Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF.
Se hva ambulansetjenesten i Helse Midt Norge sier om Bliksund
Ambulanse

Kunder i AMK og Pasientreiser

Finnmarssykehuset HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset, Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Sykehuset Innlandet HF, Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF,
AMK

Kunder legevakter

Arendal legevakt, Asker og Bærum legevakt, Askøy legevakt, Bergen legevakt, Drammensregionen legevakt, Elverum kommune, Finnmarkssykehuset, Flekkefjord legevakt, Fredrikstad legevakt, Gjøvik legevakt, Hallingdal legevakt, Hamar legevakt, Hardanger og Voss legevakt, Hå kommune, Kristiansand legevakt, Kristiansund legevakt, Lillehammer legevakt, Lindenesregionen legevakt, Larvik kommune, Molde kommune, Narvik legevakt, Namsos legevakt, Nordhordaland legevakt, Notodden kommune, Os kommune, Oslo legevakt Røyken legevakt Sandefjord kommune Sandnessjøen legevakt Sarpsborg kommune Skien kommune Songdalen legevakt Sotra Legevakt Stavanger Legevakt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt IKS Søgne Legevakt Trondheim kommune Tromsø kommune Tønsberg legevakt Vennesla Legevakt Værnesregionen Legevakt
Legevakt

Kunder redningstjeneste og andre

330 Skvadron Forsvarets Sanitet Stiftelsen Norsk Luftambulanse Helsetjenestens driftsorganisasjon NAKOS FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum): Suldal Røde Kors Hjelpekorps Karmøy Røde Kors Hjelpekorps Haugesund Røde Kors Hjelpekorps Videregående skoler, Ambulansefag: Lillesand videregående skole Strømmen videregående skole Holtet videregående skole
Bilde av luftambulanse

Kunder i brannvesenet

Asker og Bærum Brann- og Redning IKS, Haugaland Brann- og Redning IKS, Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Nedre Romerike Brann- og Redning IKS, Setesdal brann IKS, Harstad Brann- og Redningstjeneste, Brannvesenet Sør IKS, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Hustadvika Brann og Redning, Brann- og Redning Orkland, Brannvesenet Midt IKS, Tromsø brann og redning KF, Evenes Brannvesen, Lødingen Brannvesen, Rørosregionen brann og redning, Kvænangen brann- og redning med flere.
Bilde brannbil