Rana Brannvesen går fra papir til digitale løsninger

Rana brann og redning tar i bruk Bliksund Grid for å få bedre kontroll, effektiv samhandling og god flyt.

Rana Brannvesen går fra papir til digitale løsninger blog hero bilde
Rana brann og redning har per i dag 37 ansatte fordelt på de to avdelingene forebyggende og beredskap. Kommunens eneste brannstasjon dekker ca. 26 000 innbyggere i det som er Norges fjerde største kommune. Med industriutbygging og ny flyplass forventes antall innbyggere å stige til mer enn 30 000. Nå tar de i bruk Bliksund GRID for å få bedre kontroll over utstyr, øvelser og mannskap.
 
Økt digitalisering har lenge vært et mål for å få bedre kontroll over utstyr, øvelser og mannskap. Valget falt på Bliksund GRID da dette ble ansett som den mest komplette løsningen i henhold til deres behov. Med flere brannvesen i Nordland som allerede bruker Bliksund, så de også verdien av å bruke samme løsning og snakke samme språk.

 

Det er krevende å holde kontroll og oversikt over mannskaper, øvelser og utstyr, og vi har lenge ønsket oss et system som kunne hjelpe oss å effektivisere dette. Bliksund har gjennom prosessen vært løsningsorienterte og vist at de kjenner systemet og bransjen. Nå får vi en løsning som hjelper oss med å ivareta det som skal ivaretas. Det gir en trygghet om at alt blir gjennomført, og at både mannskap og utstyr blir ivaretatt - enten det er utdanning, registrering av eksponering eller vedlikehold og kontroll på utstyr. Med Bliksund GRID håper vi å kunne senke skuldrene

Frode Thomassen, brannsjef Rana brann og redning

 

Salten Branns målsetning er å levere målrettede tjenester på en sikker og forutsigbar måte til befolkningen og samtidig sikre at medarbeidere opplever et trygt og utviklende arbeidsmiljø.