Stranda Brannvern og Fjord brannvesen velger Bliksund

Stranda og Fjord kommune etablerte et samarbeid innen brann og redning ved årsskiftet 21/22. Kommunene har i et samarbeid med Bliksund AS inngått en avtale om levering av fagsystemet Bliksund GRID for brann, en plattform som synes helt nødvendig for å kunne håndtere fremtidige oppgaver.

Stranda Brannvern og Fjord brannvesen velger Bliksund blog hero bilde

Etter at det ble etablert et samarbeid mellom Stranda og Fjord kommune, med samkjøring av forebyggende- og beredskapstjeneste, er det mye informasjon som skal håndteres i forhold til enda mer personell, kjøretøy og utstyr fordelt på enda flere stasjoner. Samarbeidet medfører en overgang fra tre til seks stasjoner og fra femti til over hundre hel- og deltidspersonell.

 

Bliksund AS leverer et tidsriktig og adekvat system for oppfølging av alle tiltak og tjenester som i sum overfører kunnskap og informasjon til et system. Vi er i startfasen, men opplever allerede god funksjonalitet. Resultatene lar ikke vente på seg og systematikken bidrar til en tilfredsstillende og overordnet kontroll. Vi gleder oss til fortsettelsen.
Stig Tore Rennemo, Brannmester Stranda kommune

 

Vil du vite mer Bliksund Grid og hva det kan hjelpe deg og din arbeidshverdag? Ta kontakt