COM stat

Legevakt

Bliksund GRiD er også tilrettelagt for kunne benyttes av legevakter.

Bliksund GRiD tilbyr legevakter gode støttesystemer som de kan bruke i sitt daglige virke.

COMStat AMK / LV er et verktøy for å analysere telefonstatstikk fra ICCS i AMK- og LV-sentraler.

Her kan den enkelte legevakt raskt få svar på hvordan belastningen er i øyeblikket, siste døgn og over tid. De kan dermed analysere om de trenger ekstra ressurser eller må gjøre tiltak. En rekke rapporter gir oversikt:

  • volum
  • svartider
  • samtaletider
  • variasjoner gjennom år, uke og døgn.

Tiltaksbok gir legevakten enkelt tilgang til deres prosedyrer, både i legevaktssentralen og for legevaktens leger når de er ute hos pasienter.

Sjekklister hjelper legekontorene å holde oversikt og kontroll over utstyr på legevakten og i legevaktens kjøretøyer.

Kompetanse gir legevakten full oversikt over personellets kompetanse og hjelper legevakten med å kvalitetsikre at alt personell har oppdatert kompetanse til en hver tid.

En rekke andre produkter er i bruk på legevaktene, her nevnes et lite utvalg:

  • Vaktrapport
  • SMS-varsling
  • Kommuneskjema