Foto av 3 personer som prater sammen

VÅRT OPPDRAG.

Vi skal lage samfunnskritiske systemer som hjelper de som hjelper. Gjennom faglig sparring og inkluderende dialog skal vi holde fokus på de som bruker systemene våre, og bli markedsledende innenfor områdene vi velger å rette oss mot.


VI LAGER SAMFUNNSKRITISKE SYSTEMER SOM FÅ SER.


    De som har valgt intense og farlige yrker trenger systemer som virker. En teknologisk sparringspartner som skjønner alvoret og presset. Det er vår styrke. Bliksund består av fageksperter som kjenner hverdagen til de som trenger systemene. Helsearbeiderne. Brannfolkene. De første som er der når det faktisk brenner.For oss er det viktig at systemene våre holder det de lover. At de gjør jobben enklere og tryggere for de som bruker dem. Derfor har vi har bygget en organisasjon av utviklere og fageksperter basert på tillit og dialog. Slik kan vi møte fagmiljøene som trenger våre systemer, og sette opp systemer for dem fra et felles grunnlag.Kjernen i vår løsning er generell og modulær. Den kan brukes av alle. Men måten vi har valgt å sette sammen modulene på, er spesialtilpasset for nødetater. De som trenger det mest. De som holder samfunnet oppe.

    Vi hjelper de som hjelper.