Bjørnafjorden styrker brannvesenet med digitale verktøy for bedre struktur og dokumentasjon

Bruken av GRID har blitt en verdifull ressurs for Bjørnafjorden brann og redning. I en periode med nedskjæringer i kommunen, ble digitalisering prioritert for å sikre mer effektiv bruk av ressurser, bedre struktur og dokumentasjon for mannskap og ledelse. Bjørnafjorden styrker brannvesenet med digitale verktøy for bedre struktur og dokumentasjon blog hero image

Bjørnafjorden er en kommune i utvikling med 26 000 innbyggere som bor spredt i ulike områder på begge sider av fjorden. Med en ny veiforbindelse gjennom en tunnel, har kommunen nå kort avstand til Bergen, samtidig som beredskapen er styrket og brannvesenet er godt rustet, til tross for kommunens størrelse. Bjørnafjorden brann og redning har 60 ansatte, både hel- og deltidsansatte, som jobber ved tre brannstasjoner lokalisert på Moberg, Venjaneset og i Eikelandsosen. Da Espen Storum tok plassen som brannsjef etter mange år i tjenesten, så han behovet for å sette ting i system.

"Vi er et oppegående og fremoverlent brannvesen, men hadde behov for struktur og dokumentasjon. Vi har yrkeseksponerte folk, og må ivareta de ansatte på en god måte. En mappe på fellesserveren var ikke tilstrekkelig. Vi tar dette på alvor og må ta i bruk teknologi for å håndtere dette effektivt, slik at vi kan organisere og spore aktiviteter bedre" sier, Espen Storum, brannsjef Bjørnafjorden.

Til tross for økonomiske kutt i kommunen og behov for å spare penger i brannvesenet, valgte de å investere i Bliksund. Tidligere brukte de Flexit Fire for kontroll av materiell og utstyr, og det var viktig å ha et system som kunne erstatte det gamle og samle all informasjon på ett sted. Det var også viktig at det nye systemet skulle være enkelt og ressursbesparende for å holde oversikt over rutiner, mannskap, kompetanse, eksponering, timer og kostnader. Og en viktig del av HMS arbeidet.

Espen Storum, brannsjef Bjørnafjorden profilbilde"Det er avgjørende for meg at ting er enkelt og tidsbesparende for mannskapet. Tiden er knapp, så de må kunne oppdatere informasjonen enkelt og greit uansett hvor de er. Når mannskapet kan utføre oppgavene sine løpende, får vi bedre og raskere tilbakemeldinger og informasjon til ledelsen. I tillegg gir kjøretøysmodulen oss bedre kontroll og oversikt over kjøretøyene, kostnader og vedlikehold, slik at vi kan spare penger gjennom mer effektiv drift." sier Espen Storum

Bliksund har flere moduler enn det gamle systemet, og selv om de ennå ikke har tatt i bruk alle modulene i GRID, ser brannsjefen mange muligheter. Tidligere har de brukt mange forskjellige kanaler, og de håper at mannskapet vil ta i bruk GRID i enda større grad fremover for å oppnå større effektivitet. 

Før brannvesenet i Bjørnafjorden byttet løsning, har de tatt kontakt med flere brannvesen som allerede brukte Bliksund.De besøkte også Haugesund brannvesen for en gjennomgang av deres arbeid og bruk av Bliksund.  Med en klar målsetting og flinke folk, mener brannsjefen de har lykkes godt med implementeringen. 

Oversikt og alt på ett sted

Tidligere hadde både mannskapet og ledelsen flere separate systemer, og de opplever en betydelig forbedring nå som alt er samlet på én plattform. De sparer mye tid og ressurser ved at mannskapet enkelt oppdaterer informasjonen via app løsningen som de har på mobil mens de er ute i felt. Dette sikrer effektiv oppdatering, timeføring og deling av informasjon. Tidligere måtte de blant annet bruke tungvinte regneark til føring av timer, men nå fører alle sine egne timer og hele lønnsgrunnlaget sendes fra GRID-plattformen til lønn for registrering og utbetaling.

Når all informasjon er tilgjengelig i GRID og mannskapet får tilgang til oppdateringer gjennom appen, går alt mye mer effektivt. Nå oppdaterer alle informasjonen direkte, noe som sparer oss for mye etterarbeid. Det er svært verdifullt for både mannskapet og ledelsen å kunne kommunisere på denne måten med driften. Med dette på plass er mange av mine lederbehov dekket. Vi ser stort potensiale nå når vi ser hvor aktivt mannskapet bruker løsningen. Da er det enkelt å ta i bruk enda flere moduler fremover, sier Espen Storum, brannsjef Bjørnafjorden brann og redning