Bliksund kjøper Incendium for å styrke internasjonal markedsposisjon

For å styrke sin internasjonale posisjon kjøper Monterro-eide Bliksund Incendium, en ledende leverandør av videoløsninger for nødetater. Løsningene utfyller Bliksunds tilbud og dekker en økende etterspørsel internasjonalt etter video i nødetater.

bliksund kjøber incendium blog hero bilde
 
Incendium har siden oppstarten i 2009 fått en ledende posisjon innen video for nødetater i Norden. Selskapets løsning IncidentShare er en brukervennlig og intuitiv løsning for deling av videoer som sikrer bedre situasjonsforståelse, enklere koordinering og ressursallokering, samt raskere evaluering og opplæring. Tjenesten støtter streaming av video fra mobiltelefoner, droner, biler, kroppskameraer og andre IoT-enheter. For eksempel kan ekspedisjonssentraloperatører raskt og sikkert hente og motta video fra innringere.
 
Gjennom et samarbeid i det EU-finansierte PreVis-prosjektet «Prehospitalt videosamarbeid» innså de hvordan løsningene utfylte hverandre. Det matchet også en økende etterspørsel etter live videooverføring i ambulansetjenesten. Med fokus på å øke sin internasjonale tilstedeværelse innenfor nødetatene, så Bliksund og eieren Monterro et stort potensiale for felles løsninger både i det nordiske og internasjonale markedet.

 

Janne Morstøl CEO Bliksund profil bildeMed Incendiums ekspertise innen sanntids videostreaming og de matchende bedriftskulturene, utfyller selskapene hverandre meget godt. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av våre løsninger og bruk av videooverføring i nødetatene er etterspurt. Ved å integrere løsningene kan vi tilby fremtidssikre løsninger som vil gi nødetatene en enda bedre og enklere hverdag. Samtidig vil dette også gi oss en sterkere posisjon internasjonalt.

Janne T. Morstøl, administrerende direktør i Bliksund

 

Posisjonert i et internasjonalt marked

Incendium har i likhet med Bliksund i mange år levert løsninger til akutt- og helsevesenet og har lang erfaring med å levere og drifte virksomhetskritiske løsninger. Løsningene leveres til kunder i Norge, Danmark, Sverige, Island, Canada og Benelux. Kundelisten omfatter blant annet brann- og redningssentraler og nødsentraler i Norge samt Storkøbenhavns brannvesen, dansk politi og sivilforsvar.
 
Bliksunds elektroniske pasientjournal, EWA, har integrert Incendiums videoløsning. Dette gir støtte for bedre beslutninger og gjør ambulansepersonell i stand til å konferere med en lege som kan se video av pasienten i ambulansen, se vitale parametere og andre målinger i sanntid. Ettersom begge selskapene har erfaring fra andre nødetater, ser de også på hvordan Incendiums løsninger kan integreres i brann og andre tjenester.
 
– I løpet av dette samarbeidet har vi sett hvordan løsningene henger sammen og dekker et økende behov for videoløsninger. I likhet med Bliksund utvikles våre løsninger i tett dialog og samarbeid med brukerne for å sikre brukervennlighet i operativ bruk. Å bli en del av Bliksund passer godt med vårt fokus og kultur, og vi ser frem til å videreutvikle innovative løsninger for nødetatene og kunne jobbe enda mer internasjonalt sammen, sier Thomas Baun, administrerende direktør i Incendium.

 

En milepæl

Det svenske investeringsselskapet Monterro har spesialisert seg på nordiske programvareselskaper og kjøpte opp Bliksund i februar 2021. Med fokus på internasjonal ekspansjon og videreutvikling av produktporteføljen på Bliksunds digitale plattform ser de et stort potensial i en felles løsning fra Incendium og Bliksund.
 
– Dette er en milepæl for Bliksund, og det støtter deres vekststrategi veldig godt. Dette oppkjøpet er et viktig skritt i å videreutvikle banebrytende løsninger i et voksende marked, og forberede selskapet for videre internasjonal ekspansjon,

sier Thomas Bill, administrerende direktør og medgründer i Monterro.

Siden Monterros inntreden i Bliksund har det Grimstad-baserte selskapet etablert kontorer i Oslo og Lund i Sverige, i tillegg til å åpne eget utviklingskontor i Vietnam. Med Incendium om bord har de nå også ni nye ansatte og kontorer i Thisted, Roskilde og Ålborg. Gjennomføringen av oppkjøpet er avhengig av dansk FDI-godkjenning.
 
– Vårt oppdrag er å hjelpe de som hjelper. En viktig del av Bliksunds DNA og kultur er nærheten til brukerne og fokus på brukervennlige løsninger. I tillegg til å få Incendium sine løsninger om bord, får vi også en gruppe svært kompetente medarbeidere som brenner for det samme som oss. Vi gleder oss veldig til å kunne jobbe enda tettere sammen, sier Janne T. Morstøl, administrerende direktør i Bliksund.