Bliksund skal levere videoløsning til alle 110-sentralene i Norge

Sammen med våre kollegaer i Incendium har vi vunnet nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS (NKS110) sitt anbud for anskaffelse av videløsning til alle 110-sentraler og brannvesen i Norge.

Bliksund vinner nasjonalt anbud norge blog hero image

10-sentralene og brannvesen har behov for å kunne motta video fra innringer og ha mulighet til å strømme video fra egne enheter blant annet inn til 110-sentralene. Med videløsningen fra Bliksund og Incendium får operatører og innsatsledere i alle norske brannvesen tilgang til video, og kan sikre bedre situasjonsforståelse samt styre ressursene mer optimalt. Video kan også deles både internt i 110-sentralen samt med andre myndigheter og eksterne mottagere.

 

Irene Dybdahl nordic sales manager profil bilde

Vi er stolte over å få denne nasjonale kontrakten. Dette viser at vår satsing på videoteknologi er riktig vei å gå både lokalt og for det internasjonale markedet. Bruken av video vil kunne sikre felles situasjonsforståelse og gi enda bedre beslutningsstøtte for nødetatene fremover. Nå vil alle brannvesen i Norge få video som et verktøy i deres arbeidshverdag

 

Irene Dybdahl, Nordisk salgsdirektør i Bliksund

 

Løsningen fra Bliksund og Incendium heter IncidentShare. Den gir operatørene i 110-sentralene mulighet til å motta video fra innringere i hendelser hvor operatøren kan benytte innringers kamera for å få et overblikk over en hendelse eller en situasjon. 110-sentralene kan også motta video fra for eksempel kamera på brannbiler, bodycam på brannmannskap, droner og andre enheter man kan sette kamera på. 110 sentralene kan også dele alle innkommende videostrømmer videre til brannvesen og andre nødetater. IncidentShare videoløsningen skal integreres med et nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) for alle 110 sentralene i Norge. Oppdragshåndteringsverktøyet blir levert av Locus Solutions AS og skal erstatte dagens løsning.

Bliksund og Incendium har opparbeidet seg en solid posisjon som leverandør til nødetatene og kjenner bransjen godt, og vi er trygge i valget av løsning. Når en brann oppstår, trenger man øyeblikkelig situasjonsforståelse for å løse situasjonen best mulig. Nå får 110-sentralene og brannvesenet en løsning som gir live video fra innringer samt muligheten til å strømme live video fra egne videokilder. I tillegg blir det enklere å styre ressurser og sørge for at korrekt mannskap blir sendt ut. Nå kan all få tilgang til en solid plattform for fremtiden samt at vi sørger vi for en enda bedre tjeneste til innbyggerne, sier Trond Brenden, I NKS110

I dag brukes lncidentShare av mange 110 sentraleri Norge. Løsningen brukes også på legevakter og i AMK sentraler. I Danmark brukes løsningen også av mange brannvesen, deriblant Hovedstadens Beredskap i Københavnsom har brukt live streamvia IncidentShare i 10 år. Anbudet som nå er vunnet av Bliksund og Incendium legger en ramme rundt samarbeidet på nasjonalt nivå for 110 sentraler og brannvesen i hele Norge.

Vi er takknemlige for at NKS110 ser verdien i vår software og viser oss den tilliten. Gjennom hardt arbeid og erfaring fra samarbeid med nødetater i Norge og Danmark gjennom mange år,har vi klart å utvikle en robust og fremtidsrettet løsning sammen med dem som bruker den til daglig. Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sier Thomas Baun, CEO i Incendium