Salten Brann IKS velger Bliksund

Salten Brann IKS går for Bliksund sine digitale verktøy for å sikre kompetanse, trygghet og kvalitet i sitt brannvesen.

Salten Brann IKS velger Bliksund blog hero bilde

Det interkommunale brann- og redningsselskapet Salten Brann IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy og har mer enn 400 medarbeidere. Selskapets hovedkontor er i Bodø og dekker en region med over 80 000 innbyggere og stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten for 41 kommuner i Nordland og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 271 000 innbyggere.

 

Da beredskapsavdelingen skulle gå til anskaffelse av et nytt fagsystem, var det viktig for oss at løsningen hadde stor bredde av funksjonalitet. Vi ønsket at systemet skulle dekke vårt behov for kompetanseutvikling og øvelser. Samtidig skal vi ivareta alt av sjekklister til både kjøretøy og utstyr. Brukervennlighet står høyt i kurs hos oss og det er viktig at fagsystemet blir et hjelpemiddel som forenkler hverdagen og tjenesteutøvelsen for de ansatte og mannskapene. Vårt valg falt på Bliksund fordi de kunne levere nettopp dette.

Joakim Jarnæs, leder for beredskap i Salten Brann IKS

 

Salten Branns målsetning er å levere målrettede tjenester på en sikker og forutsigbar måte til befolkningen og samtidig sikre at medarbeidere opplever et trygt og utviklende arbeidsmiljø.