Enklere hverdag med EPJ - Guri Haga deler sine erfaringer

Alle ambulansetjenester i Norge har nå signert avtale på å ta i bruk den elektroniske pasientjournalen Bliksund EWA. Denne løsningen sikrer at all informasjon følger pasienten i den prehospitale kjeden i sitt eget foretak. I henhold til Guri Haga, fagutvikler i ambulansetjeneste ved Helse Møre og Romsdal HF, gir overgangen fra papir til elektronisk journal bedre tid til pasient og pasientsikkerhet. guri haga blog hero bilde

Snart vil ambulansepersonalet over hele Norge bruke elektroniske pasientjournal (EPJ). Dette gjelder uavhengig av hvor du bor i Norge og hvilken ambulanse du blir behandlet av. Den nasjonale løsningen Bliksund EWA, emergency worker assistant, samler all informasjon om den prehospitale innsatsen. Løsningen vil bli integrert hos ambulansetjenesten og på akuttmottak, og følger pasienten hele veien. Det er nettopp denne samordningen og integrasjonen mellom de forskjellige leddene som gjør løsningen unik, ifølge Guri Haga.  

Med den elektroniske pasientjournalen kvalitetssikrer vi informasjonen om pasienten. Løsningen gjør det mulig å samle alt om pasienten og behandlingen innen den aktuelle helseregionen, på ett sted - fra anropet til AMK til overlevering på akuttmottaket. Og viktigst av alt, den digitale pasientjournalen samarbeider med andre digitale løsninger vi bruker i helseforetaket, her i Helse-Midt,” sier Guri som er fagutvikler i ambulansetjenesten hos Helse Møre og Romsdal HF.  

 

Verdifull integrasjon 

Før implementeringen av EPJ skrev ambulansepersonalet journalen på papir. Dette skapte store utfordringer, spesielt i overgangen fra ambulanse til akuttmottak. Som tidligere ambulansearbeider opplevde Guri at viktig informasjon gikk tapt underveis. Håndskrevne journalene endte ofte opp i en bunke med andre papirer, og de var ofte vanskelig å lese og forstå. Dette problemet er nå i stor grad løst gjennom integrasjonen mellom EWA og andre digitale løsninger:   

guri haga profil bilde


Det vi opplever nå er at akuttmottakene har lest journalene før pasienten ankommer til sykehuset. Og det har de fordi den elektroniske pasientjournalen, som oppdateres kontinuerlig, automatisk kommer inn til de systemene de bruker på sykehuset. Så man må bare si at integrasjonen mellom den digitale pasientjournalen og vår Helseplattformen er veldig, veldig viktig”, sier Guri.
 

 

Ressurser blir brukt på pasientene i Helse-Midt 

I tillegg til at EPJen sikrer at all informasjon er samlet på ett sted og tilgjengelig for både AMK, ambulansen og sykehuset, sparer det personalet for mye administrativt arbeid og tid, som de i stedet kan bruke på pasienten:  

”Det er blitt mye mindre arbeid for oss som skal skrive journalene. Tidligere gjorde vi det på papir, hvor vi manuelt måtte fylle ut alle målingene vi gjorde. I dag er alle våre maskiner koblet sammen med journalen. Så hver gang vi gjør en måling på pasienten, går verdiene direkte inn i journalen med nøyaktige klokkeslett for målingen. Det er veldig tidsbesparende”,

sier Guri, og legger til at målingene automatisk blir satt inn i en kurve slik at man kan følge med på endringene i pasientens tilstand: 

Det er svært nyttig at vi fort kan få oversikt over pasientens tilstand ved hjelp av kurvene. Vi har ofte pasienter som er veldig syke, der vi tar mange målinger. Før satt vi og skrev ned målingene på gule lapper, på håndleddet og andre steder. Nå har vi alt samlet, og det gjør at vi unngår mye stress. Da kan vi bruke tiden på pasienten isteden.” sier Guri.  

Noe av det beste med løsningen er ifølge Guri at den er enkel og intuitiv å bruke.  

Når man står i en akuttsituasjon er det viktig at de løsningene vi bruker er enkle og intuitive. Løsningen er veldig logisk å bruke, og når vi skal overføre journalen til akuttmottaket, trykker vi bare på en enkel knapp”, sier Guri.  

Selv om løsningen gjør arbeidsprosessene enklere for personalet, er det ingen tvil om at pasientene er de som nyter godt av denne løsningen.  

Med den elektroniske pasientjournalen kvalitetssikrer vi informasjonen om pasienten. Løsningen gjør det mulig å samle alt om pasienten og behandlingen innen den aktuelle helseregionen, på ett sted - fra anropet til AMK til overlevering på akuttmottaket. Her i Midt-Norge står vi i en unik situasjon der vi som ambulansepersonell for første gang har lesetilgang til pasientjournal i sykehus og kommuner som har tatt i bruk Helseplattformen. Det setter oss i stand til å foreta valg på grunnlag av helseinformasjon som vi aldri før har hatt, slik som for eksempel informasjon om pågående kreftbehandling, allergier og blødersykdom. EWA er integrert med Helseplattformen, noe vi jobber med å rulle ut nå etter meget positive piloter ved flere ambulansestasjoner. Vi snakker om en betydelig økning i pasientsikkerheten og en mer effektiv ambulansetjeneste"sier Guri som er fagutvikler i ambulansetjenesten hos Helse Møre og Romsdal HF 

 

Intuitivt og brukervennlig  

I akuttsituasjoner er det viktig at teknologien ikke hindrer arbeidet med pasientene. Derfor er den digitale pasientjournalen utviklet med fokus på å gjøre den enkel, intuitiv og brukervennlig. 

Janne resize-1Vi forstår viktigheten og hvor avgjørende det er at vår løsning er brukervennlige for personalet. Det skal være så intuitivt å bruke at alle kan dra nytte av verktøyet, og det skal spare tid. Derfor er løsningen utviklet i tett samarbeid med fagfolk for å tilrettelegge den for deres spesifikke behov slik at den er tilpasset akutt- og helsepersonellets hektiske hverdag.”, sier Janne T. Morstøl, CEO i Bliksund 

 

 

Når man spør Guri Haga hvordan hun opplever løsningen i praksis, og hvordan hun opplevde overgangen fra penn og papir, er svaret veldig klart: 

”Det er ingen problemer med å håndtere EWA, selv om jeg er litt oppe i årene. Den er så enkel og intuitiv å bruke at alle kan bruke den. Den har gjort arbeidet vårt i ambulansene mye enklere.”, sier Guri Haga.