Helse Nord tar i bruk Bliksunds ambulansejournal

Helse Nord RHF er nå i gang med innføringsprosjekt med Bliksunds ambulansejournal. Med dette samles hele Norge rundt en nasjonal løsning for prehospital elektronisk pasient-journal (PEPJ).

Helse Nord tar i bruk Bliksunds ambulansejournal blog hero bilde

I 2014 slo Helsedirektoratet fast at elektronisk pasientjournal (EPJ) er et viktig verktøy for å sikre bedre forberedelse og beslutningsstøtte for helsepersonell, samt bidra til bedre koordinering av ressurser. Etter at Bliksund vant den nasjonale anbudsrunden med Bliksund EWA i 2019 har man satt i gang implementeringen i samtlige helseforetak i Norge. Helse Nord er siste region som signerer med Bliksund, og dermed ligger det til rette for en felles ambulansejournal i hele Norge.

 

Tor Laukvik, COO Bliksund profil bilde

Vi har sett gjennom erfaring og tilbakemeldinger fra de forskjellige regionene at Bliksund EWA bidrar til bedre og mer effektive arbeidsprosesser og bedre flyt, som igjen gir mer tid til pasientrettet arbeid. Med Helse Nord inkludert i plattformen, hjelper vi nå alle regioner i hele helse-Norge. Detteer en milepæl vi er stolte av, og danner grunnlag for enklere samhandling og enklere flyt av pasienter mellom regioner.

 

Tor Laukvik, COO i Bliksund