Bliksund ekspanderer inn i det danske markedet – samarbeider med Systematic

For å styrke vår videre ekspansjon i Norden inngår Bliksund et samarbeid med danske Systematic. Systematic er Danmarks ledende leverandør av løsninger til helsesektoren. Sammen ønsker Bliksund og Systematic nå å ta fatt på det danske og internasjonale markedet.

Bliksund samarbeider med Systematic blog hero bilde
Danske ambulanser og legebiler trenger nytt pasientjournalsystem. For å møte dette behovet har Bliksund inngått samarbeid med det danske programvareselskapet Systematic. Systematic leverer det elektroniske pasientjournalsystemet Columna CIS, som i dag brukes i tre vestdanske regioner. I tillegg leverer de løsninger for hjemmesykepleien i kommunene. Med sitt ledende ambulansejournalsystem, Bliksund EWA (Emergency Worker Assistant), utfyller selskapene hverandre, og vil sammen stå sterkt når fem danske regioner skal ut på nasjonalt anbud om nytt digitalt ambulansejournalsystem.

 

Janne Morstøl CEO Bliksund profil bildeSystematic og Bliksund har løsninger som kan sikre et sammenhengende pasientforløp. Som en ledende leverandør av løsninger til det danske helsevesenet, bringer Systematic verdifull kunnskap, erfaring og fotavtrykk i Danmark. Norden er ledende innen e-helse. Systematic har allerede en solid internasjonal posisjon, og sammen har vi en ambisjon om å bringe våre løsninger ut til akutt- og helsepersonell internasjonalt.

Janne T. Morstøl, administrerende direktør i Bliksund

 

 

 

Et partnerskap med internasjonalt potensial

Til tross for det første fokuset på det kommende danske nasjonale anbudet om ny, elektronisk ambulanserekord, ser Bliksund store muligheter også internasjonalt. Systematic leverer helse- og forsvarsløsninger til flere selskaper over hele verden og begge selskapene tror at deres felles portefølje vil styrke deres posisjon innen prehospital omsorg både i Danmark og internasjonalt.
 
Etter å ha sett Bliksunds EWA, er vi overbevist om at løsningen er den rette for de danske ambulansene, luftambulansen, ekspedisjonssentralene og sykehusene. Systematisk streber vi etter å muliggjøre et komplett kontinuum av omsorg på tvers av hele helsekjeden. Vi ønsker å samle sykehus, leger, kommunale omsorgsleverandører og innbyggere for å danne én pasientvei. Med Bliksund EWA tetter vi gapet ved også å kunne støtte prehospital omsorg,
sier Henrik Jespersen, GSVP i Systematic.
 
Jespersen understreker viktigheten av at Bliksund og Systematic har samme kjerneverdier.
 
Bliksund EWA er utviklet av ambulansepersonell, for ambulansepersonell. Systematic har tatt i bruk samme prinsipp i utviklingen av EPJ-systemet (Electronic Health Record) for de danske regionene – i nært samarbeid med leger og sykepleiere. Derfor er begge våre løsninger anerkjent som svært brukervennlige. Det er fordi de er laget i samarbeid med de som bruker dem,
sier Janne T. Morstøl, administrerende direktør i Bliksund.
 
Siden Monterro ble investor i 2021 har Bliksund hatt stort fokus på internasjonalisering og markeder utenfor Norge. Med åpningen av et kontor i Sverige tidligere denne måneden, og et samarbeid med Systematic i Danmark, begynner det nordiske initiativet nå å ta form.