Live video - styrker beredskapen i Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Bruken av live video streaming har blitt en verdifull ressurs for redningstjenesten i Skåne Nordväst. Bruken av video har transformert måten redningsmannskap opererer på ved å muliggjøre sanntidsmonitorering og koordinering av hendelser. Dette har betydelig forbedret responsen i kritiske situasjoner. 

Live video - styrker beredskapen I Räddningstjänsten Skåne Nordväst blog hero bilde

Redningstjenesten Skåne Nordväst har vært nyskapende og har jobbet med live streaming siden 2010. Alle er vant til å filme, og live streaming er en naturlig del av hverdagen, enten det er droner, bodycams eller kameraer på kjøretøy. Mattias Johansson jobber med samordning og ledelse av redningstjenesten, og har jobbet med Incidentshare de siste tre årene.

"Räddningstjänsten Syd introduserte oss for selskapet og anbefalte bruk av SMS til video. Etter å ha sett en demonstrasjon av løsningen, var vi overbevist om at den ville forbedre og styrke vår bruk av video på en utmerket måte," sier Mattias Johansson.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst holder til i Helsingborg og består av 275 ansatte fordelt på fire heltidsstasjoner, fem deltidstasjoner samt RSNV-räddningsvärn. De dekker området Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv med ca 220 000 innbyggere.

 

Beslutningsstøtte med informasjon i sanntid

Live video gir redningsmannskapene muligheten til å ta beslutninger basert på sanntidsdata. Dette er spesielt viktig i komplekse situasjoner der hvert sekund teller. For dem som sitter på sentralen gi betre situasjonsforståelse for de som sitter på sentralen.

mattias skåne"Når vi for eksempel har hendelser ved store bygninger der det er krevende å få oversikt over området, bruker vi droner eller faste kameraer på kjøretøyene. Det gir bedre oversikt og mindre ressurskrevende enn å sende ut mannskap for å rekognosere," säger Mattias Johansson.

 

Redningstjenesten har implementert bruk av bodycams for å styrke sikkerheten, dokumentasjonen og effektiviteten i deres operative tjeneste. Ofte blir bodycams brukt av innsatsledere, og disse gir kontinuerlige videoopptak som fanger opp alle hendelsene på stedet. Ved å utstyre innsatsledere med bodycams, får redningstjenesten øyeblikkelig tilgang til visuell dokumentasjon av hendelsene.

Denne tilnærmingen gir verdifull innsikt i sanntid, og når den kombineres med bruken av droner og bilkameraer, skapes en mer omfattende forståelse av situasjonen. 

Skåne køretøj bagende

Mer effektiv og bedre bruk av ressurser

Gjennom live video kan redningsmannskapene få øyeblikkelig innsikt i hendelsens omfang. Dette gjør det mulig å raskt vurdere situasjonen og iverksette nødvendige tiltak raskere og mer nøyaktig. Med forståelse for situasjonen kan sentralen også sende de riktige ressursene til hendelsesstedet.

"Ved å dele live videostrømmer kan ulike team og nødetater samarbeide mer effektivt. I tillegg gir det mulighet til å vise personer som er på beredskap hjemme hva som skjer, slik at de kan vurdere om de må involvere seg. Dette bidrar til forbedret kommunikasjon og mer koordinert innsats under kritiske operasjoner," sier Mattias Johansson.

 

Tilknyttet SOS Alarm

SOS Alarm er en sentralisert alarmsentral som håndterer nødsamtaler og alarmer på vegne av forskjellige nødetater, inkludert ambulansetjenester og brannvesen, Redningstjenesten får i dag sine oppdrag via SOS Alarm og snakker ikke med innringerne direkte. De lytter inn og må ofte ringe etterpå for å kunne sende link slik at de kan filme.

"Vi har lenge ønsket at SOS Alarm og IncidentShare kunne arbeide sammen. Det hadde gjort det enklere hvis vi fikk bilder tidligere i hendelsen" sier Mattias Johansson.

 

Les mer her: https://rsnv.se/om-oss/