Livestreaming av dyktige brannmenn på Københavns lufthavn

Livestreaming er en viktig del av undervisningen ved Copenhagen Airport Rescue and Firefighting Academy ( CARFA ), som utdanner flyplassbrannmenn fra hele Europa. Livestreaming muliggjør videoevaluering av øvelsene som holdes på Akademiet, og bidrar dermed til å forbedre øvelsesresultatene. I tillegg byr løsningen på en rekke andre fordeler som flyplassens egne nødetater snart vil dra nytte av.

Livestreaming brannmenn Københavns lufthavn blog hero bilde

Fotokreditt: Rune Lind, København lufthavn

 
 

Så fort vi har holdt øvelser, evaluerer vi dem umiddelbart etterpå, og det er her liveopptakene våre er gull verdt. Elevene kan se nøyaktig hva som skjedde, i hvilken rekkefølge de skjedde, og hvem som gjorde hva. Det er veldig forskjellig fra en instruktør som slavisk forteller deg hvordan han opplevde det

Rune Lind, leder for Copenhagen Airport Rescue and Firefighting Academy

 

Trening gir bedre brannmenn

Hvert år trener Copenhagen Airport Rescue and Firefighting Academy (CARFA), mellom 4-500 personer som kommer til Københavns lufthavn for å delta på opplæringskurs for flyplassbrannmenn. Noe av det som gjør kursene spesielt attraktive er at Akademiet har valgt å bruke direktestrømming under sine øvelser. Det betyr at alle øvelsene er dokumentert, og traineene kan i ettertid gjennomgå dem.


brannman livestreamer fra reveal kroppskamera

 

Rullet ut til hele Flyplassberedskapstjenesten

IncidentShare-løsningen for livestreaming er ikke bare ment for bruk ved akademiet. I nær fremtid vil verktøyet også implementeres i hele beredskapssystemet på Københavns lufthavn, og ifølge Rune Lind kan ikke dette skje raskt nok:

På akademiet har vi sett og erfart akkurat hvilken forskjell livestreaming gjør. For det første gir det mye dokumentasjon som vi kan bruke til evalueringer – men det lar oss også bevege oss raskere og sende de riktige ressursene under hendelser.

I denne sammenhengen understreker han at direktestrømming gir et nøyaktig situasjonsbilde til operasjonssentralen, slik at de raskt kan identifisere ressursbehov. I tillegg er det mulig for både brannsjefen, operasjonssentralene og nødsentralene å følge med på hva som skjer, noe som er en stor fordel:

– At alle involverte parter kan overvåke hendelsen samtidig gjør at vi veldig raskt kan lage et felles situasjonsbilde av hva som skjer. I stedet for å ringe hverandre og videreformidle informasjon over telefonen, sparer livestreaming mye tid og alle involverte ser det samme. Det betyr at vi kan handle raskt og effektivt, sier Rune Lind.

Bliksund AS som leverer IncidentShare-løsningen, ser frem til å se den implementert i hele beredskapssystemet:

- Med vår videoløsning har vi som mål å gi brannmenn på Københavns lufthavn et verktøy som kan bidra til å utfordre veien. de lærer og kommuniserer med hverandre – ikke bare som en del av opplæringen, men som en naturlig del av den daglige beredskapen på Nordens største flyplass, sier Asger Plæhn, Account Manager i Bliksund