Styrket beredskap og bedre ressursbruk med live video i AMK Vestre Viken

Bruken av live video har forsterket beredskapen i helseregionen Vestre Viken og redusert behovet for flere hundre utrykninger. Utover betydelige ressursbesparelser har videoløsningen også bidratt til forbedret pasientsikkerhet. 

Styrket beredskap og bedre ressursbruk med live video i AMK Vestre Vikens blog hero bilde

Photo: Vestre Viken HF

Vestre Viken har benyttet seg av livevideoløsningen IncidentShare siden 2019. Denne løsningen gir nødetatene muligheten til å motta, administrere og dele direktesendt video. Den har vist seg å være kritisk for Vestre Viken, og har ført til betydelige forbedringer ved AMK.   

"IncidentShare er et svært nyttig og effektivt verktøy som vi ikke ønsker å være uten. Det har blitt en integrert del av vårt daglige arbeid, og våre operatører bruker det mange ganger hver eneste dag. Dette gjør at vi bedre kan vurdere tilstanden til pasienten og omfanget av skaden", sier Lise-Mette Lindland, avdelingsleder og prosjektleder, AMK, Vestre Viken HF.  

Vestre Viken administrerer sykehus og leverer helsetjenester til omtrent 300 000 innbyggere i 22 norske kommuner, og tok selv initiativet til å bli en del av et innovasjonspartnerskap.  

 

Færre utrykninger (“røde turer”)  

På samme måte som IncidentShare gir Vestre Viken verdifull innsikt i pasientens tilstand, har de også sett hvordan løsningen gjør at de kan fordele og bruke ressursene sine mer effektivt og presist. Det har forbedret kvaliteten på hjelpen og optimalisert ressursbruken: 

"Vi får nå øyne på pasientene og ser det samme som pasienten eller innringeren ser. Dette betyr at vi kan gi bedre hjelp og bruke ressursene våre mer fornuftig", sier Lise-Mette  

Bruken av IncidentShare har blant annet ført til færre «røde turer», som er turer der man må ut med både ambulansepersonell og ambulanse, hvor det er snakk om minutter, der mannskapet er ute med full utrykning. Flere reiser har kunnet nedjusteres som følge av løsningen, noe som har medført besparelser på personalressursene.   

"Hver gang vi ikke skal rykke ut med blått lys, sparer vi personale", sier Lise-Mette Lindland. 

Besparelsene som oppnås gjennom bruk av IncidentShare er betydelige. I løpet av 2022 ble 206 turer nedprioritert i Vestre Viken, og i løpet av de første ni månedene av 2023 kunne ytterligere 120 turer nedgraderes

Lise-Mette Lindland afdelingschef og projektleder, AMK, Vestre Viken HF


“P
otensielt er det mange besparelser ved å bruke IncidentShare. Hver gang vi nedgraderer en hendelse, sparer vi mange ressurser. I vår helseregion er det stor interesse for å analysere nytten av video, nettopp for å identifisere områder hvor vi kan forbedre arbeidsprosessene våre og realisere besparelser – både økonomisk og med hensyn til personell" sier Lise-Mette Lindland.

 

Trygghet for borgerne

IncidentShare fungerer også som et sikkerhetsnett for innbyggerne. I tillegg til å bidra til nedgradering av turer, gir de ekstra øynene på hendelsen også mulighet til å vurdere om en tur må oppgraderes, slik at hjelpen kan komme så raskt som mulig. 

 "Like viktig som det er å kunne nedgradere en tur, er det også veldig viktig for pasienten at vi kan oppgradere en skyss slik at de får riktig hjelp", sier Lise-Mette Lindland og fortsetter: 

"Muligheten for videolink gir innringeren forsikringen om at de vil motta riktig hjelp raskt. Dette bidrar til å skape større trygghet for pasienten.", avslutter Lise-Mette Lindland.

 

Lyst til å høre mer?
Lise-Mette Lindland er en av våre keynotes på kommende Bliksund Healthcare Summit 2024.

Les mer og meld deg på her