Erfaringer fra Vestre Viken: - Video med mange muligheter

I helseregion Vestre Viken er det ingen tvil om at live video er her for å bli. Med tydelige mål for 2024 og troen på at live video kan implementeres på mange steder i helseregionen, ser de fram til å øke bruken.

Erfaringer fra Vestre Viken Video med mange muligheter blog hero bilde

Photo: Vestre Viken

I I fem år har livevideoløsningen IncidentShare bidratt til betydelige forbedringer for AMK i Vestre Viken. Denne løsningen, som gjør det mulig å administrere, motta og dele live video fra hendelser, har lagt grunnlaget for bedre og tryggere pasientbehandling samtidig som den har frigjort betydelige ressurser internt. 

 Alle fordelene gjør at de ikke vil være foruten: 

”IncidentShare ble raskt integrert hos oss, og i dag klarer vi oss ikke uten. Vi benytter verktøyet flere ganger hver eneste dag på grunn av dets effektivitet og nytteverdi,

sier Lise-Mette Lindland, som er avdelingsleder og prosjektleder hos AMK i Vestre Viken HF.

Nye mål for 2024

I løpet av de første ni månedene av 2023 ble det gjennomført 3258 videosamtaler ved nødmeldesentralen i Vestre Viken, der operatørene kunne foreta visuelle vurderinger av hendelsene. Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av alle innringinger, og målet er å øke denne andelen i 2024. 

Lise mette lindland profil bilde”Vi ser betydelige fordeler med bruk av videosamtaler, spesielt til fordel for pasientene. Derfor har ledelsen tydelige intensjoner om å øke bruken av denne teknologien. Vi har satt oss et ambisiøst mål om at 25 prosent av alle nødanrop i 2024 skal gjennomføres ved hjelp av videosamtaler. Dette representerer en betydelig økning fra 2023, men det er et fokusområde for ledelsen, og vi er dedikerte til å oppnå dette målet

sier Lise-Mette Lindland. 

 

Fremtidsvisjoner

I tillegg til de tydelige målene for 2024, har Vestre Viken også ambisiøse visjoner for fremtiden. 

"Fra begynnelsen av tenkte vi egentlig at alle nødanrop skulle starte som videosamtaler. Vi mener det har stor verdi å bruke video uavhengig av hendelsens art," sier Lise-Mette Lindland og fortsetter: 
"Vi håper at du i fremtiden automatisk får tilsendt en lenke når du ringer 113. Vi tror at det er dit vi skal," legger hun til.

Vestre Viken har for øyeblikket ingen konkrete avtaler eller planer for å realisere denne ambisjonen, men Lise-Mette understreker at det er en visjon for hvordan fremtiden bør utvikle seg. 

Kan brukes overalt

Når du spør Lise-Mette om fremtiden, handler det ikke bare om å øke antall videosamtaler på nødmeldesentralen. 

”Jeg ser egentlig ingen grenser for hvor video kan utgjøre en forskjell i vår helseregion og være et verdifullt og nyttig verktøy", sier Lise-Mette.

I denne sammenheng nevner hun at Vestre Viken utforsker bruken av videosamtaler for å støtte høygravide kvinner som er usikre på om de skal bli hjemme eller dra til fødeavdelingen. I tillegg til å teste videosamtaler med gravide, samarbeider de med Bliksund for å utforske mulighetene for video mellom ambulansepersonell og AMM-leger. 

Hun ser også store muligheter i at man kan dele video på tvers mellom politi, brannvesen og helsesektoren: 

”Jeg håper at vi i fremtiden kan dele video på tvers med både politi og brannvesen, slik at alle ser det samme fra hendelsene", sier Lise-Mette.