Innovasjonspartnerskapet “Videosamtale med AMK” vinner DOGA merket

I 2020 ble Vestre Viken tildelt midler fra Innovasjon Norge for å utvikle løsninger for prosjektet «Videosamtale med AMK» i samarbeid med Bliksund (tidligere Incendium) og deres partnere. Under årets DOGA utdeling den 16. Mars får prosjektet DOGA-merket for design og arkitektur fordi det gir operatører og ambulansepersonell en ekstra sans og dermed enda større mulighet til å redde liv.


Innovasjonspartnerskapet Videosamtale med AMK vinner DOGA merket blog hero bilde

 

"Hadde jeg bare kunnet se" var en vanlig frase blant de som bemanner nødnummertelefonene. Vestre Viken HF tok sine ansattes bønn om en videoløsning på alvor og satte i gang prosjektet i 2020 med Lise Mette Lindland i spissen. Målet var å lage en brukervennlig og sikker løsning for videosamtale mellom innringer til 113 og AMK-sentralen. Ved å se det samme som innringer, ville operatøren på AMK få en bedre forståelse av situasjonen og kunne sikre færre misforståelser og bedre veiledning.

Incendium som nå er en integrert del av Bliksund var hovedleverandør inn i prosjektet med sin videoløsning, og hadde i tillegg med seg NoA Ignite, KindPeople og Public Intelligence. Dette innovasjonsprosjektet ble starten på en løsning som nå brukes av AMK sentraler og legevaktsentraler samt andre nødetater både i Norge og internasjonalt.

Det har vært en ære å ha vært en del av dette samarbeidet, og vi er stolte av at prosjektet vinner DOGA merket. Her har mange flotte aktører jobbet sammen for å få frem en løsning som er til det beste for helsearbeidere der ute, og det er stort å vite at Bliksunds videoløsning er brukt som base i denne løsningen, sier Janne T. Morstøl, CEO i Bliksund

 

De som mottar DOGA-merket for dette prosjektet er:

  • Vestre Viken HF
  • NoA Ignite
  • Kind People AS
  • Public Intelligence
  • Bliksund AS

Les mer om samarbeidet mellom Vestre Viken og Incendium (kjøpt av Bliksund i 2022) her.