Livestreaming fra droner skapte et unikt samarbeid på tvers av nødetater under raset i Gjerdrum for to år siden

 Klokken 4.20 onsdag den 30. desember 2020 gikk katastrofealarmen. Katastrofevarslingen ble utløst i forbindelse med det voldsomme raset som gikk i byen Ask i Gjerdrum kommune på Østlandet, der 10 personer på tragisk vis mistet livet.

Brannvesen, politi, nødsentraler, Forsvaret og annet redningspersonell rykket ut til det som skulle vise seg å bli Europas største droneoperasjon noensinne med 200 timer streamet video fra luften. 

Gjerdrum jordskred droner blog hero bilde

Skredet dekket et område på mer enn 200 000 kvadratmeter. I ukene etter raset fortsatte letingen etter savnede personer fra droner. Foto: Anders Martinsen 

Vanskelig redningsarbeid

Raset i Gjerdrum var en av de største naturkatastrofene som noen gang har skjedd i Norge. Et svært vanskelig redningsarbeid pågikk under og etter raset. På grunn av de store jordmassene og fare for ytterligere skred var det ikke mulig å bevege seg i selve skredområdet. Alt redningsarbeid og letingen etter de omkomne måtte derfor gjøres fra luften ved bruk av direktesending fra droner og helikoptre. 

Bjørnar Kristiansen var en av personene som hadde en viktig rolle under redningsarbeidet i Gjerdrum. Han hadde den gang ansvaret for bruken av direktesending ved 110-sentralen og brannvesenet i Øst 110-distriktet. Han ble derfor kontaktet av nødetater på stedet for å hjelpe til med direktestrømming fra droner og deling på tvers av mannskap på stedet. 

Ifølge ham var direktestrømmen fra droner blant annet avgjørende for godt samarbeid på tvers av nødetater og redningsmenn. Løsningen de brukte var video-stream løsningen IncidentShare fra Bliksund.

Det var veldig kaotisk å være på stedet, og det var mange folk som jobbet samtidig. Noe av det som derimot bidro til å skape oversikt og trygghet, var livestreaming gjennom IncidentShare. Live-stream sendingen ble brukt av mange ulike aktører – både brannvesen, politi, nødetater og Forsvaret, som alle hadde tilgang til verktøyet, sier Bjørnar Kristiansen.

dronepilot kenny åserud bruger incidentshare gjerdrum

Dronepiloter under redningsarbeidet på Gjerdrum. (Kenny Åserud fra Nedre Romerike Brann og redning foran skjermen). Photo: Anders Martinsen. 

Dronepilot på stedet

Dronepilot og brannkonstabel Kenny Åserud, fra Nedre Romerike Brann Og Redning, var en av personene som jobbet fra selve rasområdet. Han sto på kanten av skredmassene og kontrollerte dronene over området. 

 Selv om det var en dypt tragisk hendelse da vi mistet menneskeliv, sitter jeg igjen med et godt inntrykk av selve redningsarbeidet og verktøyene vi hadde tilgjengelig – både droner og overføring av direktestrømming gjennom IncidentShare. Direktestrømmen fra skredområdet var viktig for alles forståelse av hendelsen og ga en unik forståelse av situasjonen

sier Kenny Åserud, dronepilot og brannkonstabel, Nedre Romerike brann og redning. 

Bjørnar Kristiansen understreker også viktigheten av direktesendingen. 

Jeg vil si at IncidentShare var avgjørende for at vi skulle ta mange av de riktige valgene under hendelsen. Det var nesten livestreaming fra droner 24 timer i døgnet, og det gjorde at man på trygg avstand hadde veldig god forståelse og oversikt over hva som skjedde og hva som måtte til, sier Bjørnar Kristiansen.

drone bilde fra nedre romerike gjerdrum benyttet incidentshare

Her er man dronebilder hos Nedre Romerike brann og redning under redningsarbeidet. Under redningsarbeidet bidro dronene både i forbindelse med søk og redningsaksjoner, samt ivareta sikkerheten til redningsmennene. Foto: Anders Martinsen. 

Viktig med kriseberedskap 

Viktigheten av en solid kriseberedskap og samarbeid på tvers ble understreket under raset i Gjerdrum.

Muligheten for å dele live video fra droner, som IncidentShare gir, er viktig og en nødvendighet for store hendelser som dette, da det gir en unik forståelse av både skade, risiko, omfang og faremomenter. Det er et fantastisk verktøy, sier Kenny Åserud.

Bjørnar Kristiansen fra 110-sentralen mener det kan være helt avgjørende i slike hendelser at man har en god og solid kriseberedskap klar, og har verktøy for å kunne samarbeide på tvers. 

– Det kan være helt avgjørende for å ta de riktige valgene at man har en god kriseberedskap klar, sier Bjørnar Kristiansen. 

I tillegg til at direktestrømming var et avgjørende verktøy under selve hendelsen, ble verktøyet senere brukt til evaluering og det påfølgende etterforskningsarbeidet: 

IncidentShare har funksjonen til å lagre live-videoen umiddelbart. Dette har gitt oss muligheten til å se nærmere på videoene i etterkant. Politiet har i ettertid blant annet brukt det i etterforskningsarbeidet, sier Kenny Åserud.