Nye Bliksund Academy skal sikre kvalitet og kontinuerlig opplæring

Bliksund er en viktig støttespiller for å gi bedre beslutningstøtte og digital samhandling for dem som er ute i felten hos nødetatene. For å sikre at sluttbrukerne til enhver tid har oppdatert kjennskap om løsningen, lanserer vi nå Bliksund Academy.

Nye Bliksund Academy skal sikre kvalitet og kontinuerlig opplæring blog hero bilde

Med omfattende kompetanse innen akuttmedisin, helsetjeneste og nødetater, og har vi opprettet Bliksund Academy for å levere digitale og fysiske opplæringskurs slik at kundene kan sikre at ansatte får oppdatert og fleksibel opplæring som kan tas når det passer dem. Opplæringen gis blant annet ved E-læringskurs som kan gjennomføres på mobil, nettbrett, eller PC. For å sikre sluttbrukernes kompetanse, må de også ta passeringstester.

 

Janne Morstøl, CEO Bliksund profil bildeFor oss som jobber med helse- og nødetater, der tid er kritisk og rett kompetanse er avgjørende, blir det viktig å sikre at sluttbrukerne alltid har oppdatert kunnskap i bruk av våre løsninger. Ved å tilby kurs som kan tas når det passer brukerne, sikrer man oppdatert kompetanse hos sluttbrukerne til enhver tid.

Janne T. Morstøl, CEO i Bliksund AS

 

Foreløpig tilbyr selskapet E-læringskurs i Bliksund EWA som er en Prehospital Elektronisk Pasient Journal løsning som brukes av personell i ambulansetjenesten. På sikt vil selskapet også tilby utvidet opplæring i Bliksund GRID . Dette er et skybasert fagsystem for beredskaps- og helsearbeidere som bidrar til helhetlig oversikt over ressurser, utstyr og prosesser.
 
Så langt har Helse Vest begynt å ta i bruk kursene, og har god erfaring.
 
– For oss er dette en løsning som gjør det enkelt og effektivt for våre ansatte å holde seg oppdatert på nye løsninger i ambulansejournalen EWA til enhver tid. Med estimert 2000 ansatte som jobber til ulike tider og på ulike steder, er det krevende å arrangere interne, fysiske kurs. Bliksund Academy løser denne utfordringen og sikrer at alle får god kvalitet i opplæringen og er oppdaterte på systemet. I tillegg er det enkelt å holde oversikten over hvem som har gjennomført eLæringen og hvem som gjenstår. Løsningen gjør at vi sparer verdifull tid og ressurser fremfor å forvalte opplæringsmateriale for en løsning i kontinuerlig utvikling internt, sier Hege Svensson Holvik i Helse Vest IKT.