Vestsjællands Brandvæsen bruker live video til styrking av internkommunikasjon og operativ innsats

I løpet av de siste årene har danske Vestsjællands brannvesen tatt i bruk vår videoløsning, IncidentShare. Opprinnelig ble denne løsningen hovedsakelig benyttet for å dele direktesendt video under innsats der brannvesenets droneberedskap ble mobilisert. Nylig har de utvidet bruken av denne løsningen som en del av et pilotprosjekt som også inkluderer direktesending av video fra kjøretøy og kroppskameraer.

Formålet med utvidelsen er å gi deres samarbeidspartnere og ekspertberedskapstjenester kontinuerlig oppdatert visuell oversikt over situasjonen. Dette gir dem muligheten til å tilby nødvendig støtte til den pågående operasjonelle innsatsen.

Vestsjællands Brandvæsen live video til styrking av internkommunikasjon og operativ innsats blog hero bilde

Vestsjællands Brannvesen bruker blant annet kroppskamera og kamera i kjøretøy for å dele live video. Morten Hansen, områdeleder i Opplæringsavdelingen ved Vestsjællands Brannvesen, sier: 

Når partnere og ekspertberedskap får tilgang til brannvesenets visuelle informasjon, kan det hjelpe dem med å hjelpe oss. De får muligheten til å sette bilder på det jeg som innsatsleder sier. Det er et godt verktøy for å kunne støtte og være i forkant. 

Konkret gjennomføres denne prosessen ved at utrykningsledere i Vestsjællands Brannvesen benytter kroppskameraer under innsatsoppdrag. Disse kameraene strømmer direkte video til brannvesenets alarmsentral, som deretter har muligheten til å dele videostrømmen videre. Morten Hansen ser på denne direktesendingen som et sterkt tillegg til det allerede sterke samarbeidet som eksisterer med samarbeidspartnere og andre nødetater. 

Det er et faktum at ikke alle aktuelle enheter og samarbeidspartnere ankommer et ulykkessted samtidig. Livestreaming er derfor et godt verktøy for å følge med for alle som ennå ikke har møtt på ulykkesstedet. 

Sier Morten Hansen og fortsetter: 

Du har rett og slett en mye bedre mulighet til å få et oppdatert bilde av situasjonen når du nesten er der og har direkte lyd og bilde. Selv blir jeg et filter i forhold til det jeg sier videre. Nå får relevante partnere og ekspertberedskap muligheten til å høre og se det samme som meg. 

 

Assistanse under kjemikalieutslipp 

morten hansen bruger incidentshare till felles situasjonsforståelseDeling av direktestrømming har allerede vist seg uvurderlig under en aksjon som involverte et potensielt farlig kjemikalieutslipp. Morten Hansen fungerte som innsatsleder på stedet i starten av hendelsen og stod overfor en utfordrende situasjon der han manglet nødvendig informasjon. Ved bruk av et kroppskamera kunne han strømme live video til brannvesenets kontrollsentral. Dette gjorde det mulig for sentralen å undersøke kjemikaliet basert på tilgjengelig informasjon via live video samtidig med Mortens operative innsats.  

 Da de så at jeg hadde tid, ringte de meg opp og informerte meg om stoffet og dets egenskaper. Dette er et virkelig godt eksempel på hvordan “baklandet”, i dette tilfellet sentralen, kan støtte den operative innsatsen via IncidentShare, sier Morten Hansen. 

Og nettopp når det gjelder kjemikalieutslipp er det ikke bare sentralen det er verdifullt å kunne strømme til. Kemisk Beredskab er et dansk vaktsystem som alle nødetater kan benytte seg av hele døgnet. De er fysisk lokalisert i København, men IncidentShare gir Vestsjællands brannvesen muligheten til å streame direkte og få eksperthjelp derfra.  

 

Startet som et læringsverktøy  

Bruken av kroppskameraer startet som et læringsverktøy i Vestsjællands Brannvesen. Disse kameraene ble opprinnelig implementert for å muliggjøre en systematisk gjennomgang av innsatsoppdrag, der oppgave- og teamledere kunne nøye evaluere handlingsforløpet og vurdere sin egen innsats i etterkant av en aksjon. 

Rent operativt ønsket Vestsjællands Brannvesen å innarbeide et læringsverktøy slik at den enkelte leder kunne få innsikt i egne kommunikasjonsevner og handlingsmønstre underveis i en innsats. Under en innsats kan vi i noen situasjoner være under mye press. I etterkant er det mye læring i den innsikten.  

Morten Hansen fortsetter: 

 I tillegg til å være et flott læringsverktøy, gir livestreaming fra kroppskameraer også sentralen et bedre bilde av hvordan situasjonen er på ulykkesstedet. Det gir dem også et verktøy til å være i forkant – blant annet når det gjelder behov for bistand. 

Det er ingen tvil om at IncidentShare utgjør en uvurderlig ressurs for Vestsjællands Brannvesen i forbindelse med en rekke ulike operasjoner. Det har vist seg å være verdifullt både som støtte under operativ innsats og som utviklingsverktøy for enkeltpersoner, team og innsatsledere. Selv om løsningen ikke nødvendigvis er ment å erstatte arbeidskraft, gir den brannvesenet og andre nødetater muligheten til raskere respons. Den økte responskapasiteten kan ha en betydelig innvirkning på innsatsen. Og i beste fall bidra til å redusere omfanget av en ulykke eller krisesituasjon.