Skadested

Ambulanse

Bliksund GRiD er utviklet av fagfolk, for fagfolk. Fagsystemet gir operasjonell støtte til ambulansepersonellet i en hektisk hverdag.

I ambulansetjenesten er det viktig at støttesystemene er lett tilgjengelig via app og desktop. Elektroniske sjekklister sørger for at personellet til enhver tid har oversikt over tilstanden til ambulanser og utstyr.

Offline tiltaksbøker gjør faglige retningslinjer tilgjengelig uansett hvor du befinner deg.

Ambulanse

Kompetansemodulen sikrer at både ledelsen og ambulansepersonellet har oversikt over kompetansenivået, planleggingsmodulen tilrettelegger for at kompetansen vedlikeholdes.

Kjøretøymodulen gir full oversikt over ambulanseflåten, EU kontroller, kostnader og forbruk. Modulen inkluderer også elektronisk skademeldingsskjema for registrering av skader på kjøretøy.

Uniformsmodulen holder oversikt over personells bestillinger av uniformer med ordrebehandling og lagerbeholdning. I lagerbeholdning har man full oversikt over hva som er på lager, hva som er bestilt av leverandører og hva som er bestilt av personell.

En rekke andre produkter er i bruk i ambulansetjenesten, her nevnes et lite utvalg:

  • Vaktrapport
  • Personell på vakt
  • Dokumentbibliotek
  • Informasjonsskjerm