Bilde AMK sentral

AMK/110

I nødetatenes kontrollrom benyttes flere av Bliksund GRiD løsninger

Kommuneskjema er et kvalitetssystem beregnet for bruk i nødmeldesentraler.

Opprinnelig ble kommuneskjema utviklet i for bruk ved AMK-sentraler, men har nå blitt tilpasset andre miljøer. Bliksund utvikler løsningen fortløpende, og løsningen inneholder nå følgende:

 • Kart over dekningsområdet for sentralen, inkludert Statens Kartverks detaljkart
 • Søk i Google maps adresseregister
 • Kart med POI (interessepunkter) med mulighet for vedlegg og linker
 • Avstandberegning fra adresse til POI med kjøreanvisning
 • Oversikt over spesielle forhold for en aktuell kommune
 • Handlingsmønster (klikkbart flytskjema som beskriver arbeidsflyt i sentralen)
 • Tidsavgrensede huskelapper relatert til en enkelte kommune, alle kommuner eller generelt.
 • To-veis SMS funksjon, både til enkeltperson, eller til grupper
 • Vaktrapport
 • Prosedyreverk (tiltakskort)
 • Ressursoversikter knyttet til den enkelte kommune fordelt på ulike kategorier

Kundene kan dersom det er ønskelig gjøre eget Kommuneskjema tilgjenglig for andre samarbeidende miljøer for enkelt å kunne dele informasjon.

Flåteoversikt er et verktøy for flåtestyring i AMK-sentralen. Den holder oversikt over alle operative ressurser i forhold til om de er ledige, på stasjon, i oppdrag, i beredskapspunkt eller er ute av drift. I tillegg holdes det oversikt over spisepauser for hvert vaktalg, og rotasjonen for de forskjelllige ambulansene.

Alle data lagres og det gir mulighet til å ta ut rapporter om hvor stort tidsforbruk som er medgått til ulike statuser.

Eksempler på hva det kan tas ut rapporter på:

 • Hvor mange timer har en ambulanse stått i beredskapspunkt hittil i år
 • Hvor ofte har ulike ambulanser vært ute av drift grunnet smittevask
 • Hvor mange timer har en ambulanse vært i oppdrag hittil i år

En rekke andre produkter er i bruk på slike sentraler, her nevnes et lite utvalg:

 • COMStat
 • Tiltaksbok
 • Vaktrapport
 • Nyhetsmodul