Foto av EWA på monitor med ambulansepersonale i bakgrunnen.

Bliksund Ewa logoEWABliksund GRiD

Bliksund EWA er en PEPJ - Prehospital Elektronisk PasientJournal som er utviklet av og med norske helsearbeidere. Systemet består av en app installert på et nettbrett til bruk i ambulanse, sanntidsskjerm i akuttmottak, journalserver for sikker lagring av pasientopplysninger samt integrasjon med AMK-sentralen.

Nettbrett

Journalsystemet kjører på et nettbrett. Det flisebaserte brukergrensesnittet muliggjør enkel registrering av data i sanntid. Appen er integrert med MTU, noe som gjør det enkelt å hente målinger som EKG direkte i journalen. Informasjon om beredskapen kommer direkte fra EMCC. All registrert informasjon blir kontinuerlig videresendt til sanntidsskjermen på mottaket. Appen er fullt operativ offline. Når nettbrettet ikke har dekning, lagres data på nettbrettet, og når dekningen gjenopprettes, blir de lagrede dataene videresendt til journalserveren.
One tablet

Serverløsning

Løsningen er satt opp i helseforetakets eget nett, og all data lagres i foretakets egen serverløsning. Dette sikrer god kontroll på pasientinformasjon, og ivaretar pasientens personvern.
Nærbilde av server

Sanntidsskjerm

I nødmottaket vises informasjon fra journalen i sanntid direkte på en informasjonskjerm. Slik ser nødmottaket status på pasienten som er på vei inn, og kan gjøre nødvendige forberedelser.
Sykepleier foran tvskjerm med Bliksund applikasjon kjørende

AMK-integrasjon

Kommunikasjon mellom AMK, ambulansen og nødmottaket foregår digitalt og automatisk. Nettbrettet får informasjon direkte fra AMK og videreformidler målinger og vurderinger rett fra journalen til valgt nødmottak.
Man foran pc skjermer