Foto av EWA på monitor med ambulansepersonale i bakgrunnen.

Bliksund Ewa logoEWABliksund GRiD

Bliksund EWA er en elektronisk pasientjournal tilpasset for prehospital bruk. Den er utviklet av og med norske helsearbeidere. Systemet består av en app installert på et nettbrett til bruk i ambulanse, sanntidsskjerm i akuttmottak, journalserver for sikker lagring av pasientopplysninger samt integrasjon med AMK-sentralen.

Windows nettbrett

Journalen kjører på et Windows nettbrett. Det flisbaserte brukergrensesnittet gjør det enkelt å registrere opplysninger i sanntid. Appen har integrasjon med MTU, det er enkelt å høste målinger, EKG mm direkte inn i journalen. Informasjon om oppdraget kommer direkte fra AMK-sentralen. All registrert informasjon oversendes fortløpende til journalserver. Appen har full offline støtte, når nettbrettet ikke har dekning lagres opplysningene på nettbrettet, når dekning er gjenopprettet sendes de lagrede opplysningene til journalserveren.
Ett nettbrett

Serverløsning

Løsningen er satt opp i helseforetakets eget nett, og all data lagres i foretakets egen serverløsning. Dette sikrer god kontroll på pasientinformasjon, og ivaretar pasientens personvern.
Nærbilde av server

Sanntidsskjerm

I nødmottaket vises informasjon fra journalen i sanntid direkte på en informasjonskjerm. Slik ser nødmottaket status på pasienten som er på vei inn, og kan gjøre nødvendige forberedelser.
Sykepleier foran tvskjerm med Bliksund applikasjon kjørende

AMK-integrasjon

Kommunikasjon mellom AMK, ambulansen og nødmottaket foregår digitalt og automatisk. Nettbrettet får informasjon direkte fra AMK og videreformidler målinger og vurderinger rett fra journalen til valgt nødmottak.
Man foran pcskjermer