Ambulansetjenesten i Midt Norge

 

Ambulansetjenesten i Midt Norge benytter begge hovedproduktene til Bliksund

Ambulansetjenesten i Midt Norge ewa grid blog hero bilde

Bliksund GRID

Retningslinjer og prosedyrer for ambulansepersonell i Helse Midt-Norge er samlet i tiltaksboken FRAM (Felles RetningerAmbulansetjenestenMidtnorge).

Applikasjonen brukes også for redaksjonelt arbeid med vedlikehold og kunnskapsbasert utvikling av retningslinjene. Alt personell og mange samarbeidspartnere har tilgang fra ulike brukerflater.

Ambulanser og utstyr i Midt-Norge forvaltes med god hjelp fra kjøretøymodul og følges opp med sjekklister.

Dette er brukervennlige løsninger som Ambulansetjenesten i Midt-Norge har stor nytte av.

Prehospital Elektronisk Pasient Journal – PEPJ

Ambulansepersonell i Midt-Norge fører nå pasientjournal på nettbrett. Prehospital elektronisk pasientjournal (PEPJ) har erstattet papirjournalen. Sanntid er gull – personell i mottak kan følge med på pasientens oppdaterte kurve mens ambulansen er på vei inn. Dette gir grunnlag for bedre forberedelse, beslutningsstøtte og pasientsikkerhet!

For å kunne videreutvikle retningslinjer og kontinuerlig utdanning effektivt, kreves kunnskap om klinisk praksis. Data fra PEPJ utnyttes for virksomhetsanalyse. Dette gir økte muligheter for tjenesteutvikling og -endring for å kunne møte skiftende behov.

 

Avdelingssjef Morten Dragsnes

Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge,

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin St. Olavs hospital

Medisinsk fagsjef Per Christian Juvkam

Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge,
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin St. Olavs hospital