Bliksund vinner viktig europeisk anbud – skal bistå Brussel 112 med live video for bedre sikkerhet og tjenester

Bliksund har nylig sikret seg en strategisk viktig kontrakt for å levere live videotjenester til Brussels 112. Gjennom bruken av video har de som mål å forbedre 112-responsen ved å skape bedre felles situasjonsforståelse og gi visuell støtte under hendelser. Kontrakten med en betydningsfull by som Brussel, og med en av de største brannvesenene i Europa, representerer et avgjørende skritt i selskapets ambisjoner om å etablere seg som en ledende aktør innen nødetater og beredskap internasjonalt.
Bliksund to provide Brussels 112 with solutions to enhance situational awareness and emergency response blog hero image

Photo copyright: Brandweer Brussel – Pompiers de Bruxelles

Som vertskap for både EU og NATO samt et mangfoldig samfunn som også inkluderer mange turister og besøkende, krever Brussel avanserte løsninger for sikkerhet. Som et av Europas største brannvesen, søkte Brussel brannvesen etter videløsninger som kunne bedre deres tjenester til sine over 1,2 millioner innbyggere og mer enn 100 000 oppdrag årlig.

Etter en grundig utvelgelsesprosess ble Bliksund valgt for å styrke kapasiteten og håndteringen av nødanrop til 112 hos Brussels-Capital Department for Fire Fighting and Urgent Medical Assistance, Brussel-avdelingen for brannvern og akuttmedisinsk bistand.

"Vi ser frem til å bruke Bliksunds teknologi for å sikre at 112 nødanrop fra innbyggere og besøkende i Brussel håndteres på en måte som styrker våre tjenester og øker tilgjengeligheten for enhver person som trenger hjelp," sier Spencer Smolders, major ved Brussels brannvesen. 

 

Lenke til youtube video brussels

Ved å bruke Bliksunds videoløsning, Bliksund IncidentShare™️, kan innringere til 112 overføre live-stream videoer og chatte direkte med nødsentralen. Gjennom bruk av live video, chat og oversettelse kan de bidra til å minimere språkbarrierer og sikre raskere og mer nøyaktig respons under enhver 112- samtale. Som et land med de tre offisielle språkene nederlandsk, fransk og tysk, samt stort antall turister og besøkende, vil muligheten til å tilby sanntidsoversettelse være verdifull for deres tjenester. 

Nødkommunikasjon til våre 112 PSAP (Public Safety Answering Points) må være i samsvar med EUs direktiver. Dette er en av grunnen til at vi ønsket å bruke video og chat. På grunn av de mange språkene som snakkes i hovedstaden vår, ønsket vi også å ha direkte oversettelse for å legge til rette for at alle, uavhengig av funksjonshemming eller språk, som ringer oss” sier Smolders.

 

operation center in brussels where they are using incidentshare

Photo copyright: Brandweer Brussel – Pompiers de Bruxelles

Internasjonalt fotavtrykk innen 112 og beredskap

Å sikre kontrakten og implementere løsninger ved en sentral destinasjon som Brussel representerer en vesentlig milepæl for Bliksunds internasjonale ambisjoner innen nødetater og beredskap. Ved å bygge på erfaringen fra vellykkede leveranser i Norden og andre europeiske byer, styrker selskapet nå sin globale posisjon gjennom leveranser til en betydelig aktør som Brussel brannvesen.

Janne resize-1"Gitt Brussels avgjørende internasjonale anseelse og posisjon, tror vi at bruken av live video vil styrke deres tjenester og sikre mer effektiv bruk av ressurser under kritiske hendelser. Å vinne dette anbudet er av stor betydning for oss, og vi ser frem til å samarbeide med brannvesenet i Brussel med sikte på å bidra til bedre sikkerhet og trygghet for innbyggerne og besøkende i Brussel,” sier Janne T. Morstøl, administrerende direktør i Bliksund.

 

Les mer om Brussels-Capital Department for Fire Fighting and Urgent Medical Assistance her: https://pompiers.brussels/